Rada Rozwoju Rynku Finansowego będzie pracować nad prawnym uregulowaniem funkcjonowania tzw. kancelarii odszkodowawczych

Grupa Robocza ds. Przeglądu Prawa Ubezpieczeń Gospodarczych Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów rozpoczęła dyskusję nt. prawnego uregulowania funkcjonowania tzw. kancelarii odszkodowawczych. Spotkanie odbyło się 29 września br.

Niemal wszyscy uczestnicy posiedzenia – w tym przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Rzecznika Ubezpieczonych, a także przedstawiciele kancelarii odszkodowawczych – zgodzili się z tezą, że działalność kancelarii musi zostać uregulowana. W ocenie PIU szczególnie ważne jest, aby taka regulacja dokonana została na gruncie przepisów dotyczących rynku ubezpieczeniowego.

Izba od dawna stoi na stanowisku, że choć sama działalność kancelarii mieści się w granicach prawa, musi zostać prawnie uregulowana, przede wszystkim w trosce o wszystkich poszkodowanych w wypadkach. Jest to niezbędne z punktu widzenia profesjonalizacji działania kancelarii. Głównym zagadnieniem, nad jakim pracować będzie w tej chwili samorząd ubezpieczeniowy, jest sposób uregulowania działalności kancelarii. Możliwe jest wprowadzenie stosownych zapisów do ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Na posiedzeniu Rady Rozwoju Rynku Finansowego dyskutowano m.in. nad wprowadzeniem w Polsce trzeciego rodzaju pośrednictwa – poza agentami i brokerami.

W ciągu kilku najbliższych dni zwołane zostanie posiedzenie Grupy Roboczej ds. pośrednictwa ubezpieczeniowego Polskiej Izby Ubezpieczeń, która rozpocznie prace nad tym zagadnieniem.