Przedstawicielstwo PIU w Brukseli otwarte

1 marca br. Polska Izba Ubezpieczeń otworzyła swoje przedstawicielstwo w Brukseli. Jego celem jest aktywny udział w pracach legislacyjnych na forum europejskim i reprezentowanie interesów polskiego rynku ubezpieczeń. Biuro PIU zapewni także ekspercki głos doradczy przy implementacji przepisów unijnych do prawa krajowego. Do PIU dołączyła Iwona Szczęsna, której zadaniem jest organizacja pracy biura Izby w Brukseli. Jej wcześniejsze doświadczenia zawodowe to m.in. współtworzenie EIOPA i kierowanie Wydziałem Współpracy Międzynarodowej w zakresie rynku ubezpieczeń i funduszy emerytalnych w Komisji Nadzoru Finansowego. – Izbę wzmocniła osoba z bardzo dużym doświadczeniem w obszarze współpracy międzynarodowej. To bardzo istotne w czasach, gdy coraz więcej regulacji prawnych ma swój początek poza Polską. By jak najlepiej wykonywać nasze ustawowe obowiązki, musimy stale śledzić prace najważniejszych europejskich instytucji – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU. – Cieszę się, że rodzimy rynek ubezpieczeniowy będzie miał swojego stałego przedstawiciela w Brukseli. To dla mnie ogromny zaszczyt i możliwość wsparcia ustawowo umocowanego samorządu w trosce o interesy polskiego rynku – powiedziała Iwona Szczęsna.