Programy audytów wybranych procesów/obszarów w zakładach ubezpieczeń cz. II

Polska Izba Ubezpieczeń przygotowała dla zakładów ubezpieczeń broszurę pt: „Programy audytu wybranych procesów/obszarów w zakładach ubezpieczeń cz. II”. Opracowanie zostało przygotowane przez Podkomisję ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej, działającą w ramach Komisji Ekonomiczno Finansowej PIU i jest kontynuacją wydanej w grudniu 2009 publikacji „Programy audytu wybranych procesów / obszarów w zakładach ubezpieczeń cz. I”.

Pełny tekst broszury