Problematyka abuzywności w ubezpieczeniach na życie

180 osób gościło na konferencji pt. „Problematyka abuzywności w ubezpieczeniach na życie”, która odbyła się 19 października 2012 r. w hotelu Bristol w Warszawie. Konferencję zorganizowała Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencję otworzyli Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU, prof. Krzysztof Rączka, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW oraz prof. Maciej Kaliński, przewodniczący Rady Programowej Konferencji, kierownik Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa I Administracji UW. Podczas otwarcia konferencji podkreślono znaczenie tego wydarzenia zarówno dla środowiska ubezpieczeniowego jak i dla klientów zakładów ubezpieczeń. Wysoko oceniono nawiązanie współpracy Izby ze środowiskiem naukowym, co przyczyni się do podniesienia standardów zapisów stosowanych w ogólnych warunkach ubezpieczeń.
Wśród gości konferencji znaleźli się reprezentanci środowiska sędziowskiego, instytucji nadzorujących rynek, środowiska naukowego, prawnego oraz ubezpieczeniowego.

Wystąpienia prelegentów koncentrowały się na kwestii orzekania abuzywności w świetle obowiązujących regulacji europejskich i krajowych. Na konkretnych przykładach omówiono wybrane klauzule w ubezpieczeniach na życie oraz ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.