Prawie 5 milionów ubezpieczeń zawartych przez internet i telefon

Polacy coraz chętniej dokonują zakupu polis poprzez kanał direct. Zgodnie z wcześniejszymi prognozami Polskiej Izby Ubezpieczeń po raz pierwszy w historii wartość tego rynku w Polsce na koniec 2011 roku przekroczyła 1 mld złotych.

W ubiegłym roku ponad 4,9 mln umów ubezpieczenia zostało zawartych przez internet i telefon. Jeszcze rok wcześniej odnotowanych było ich o prawie milion mniej. Podobnie jak w 2010 roku, dominowały ubezpieczenia komunikacyjne: polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stanowiły 58,4 proc., a autocasco – 23,3 proc. Inne rodzaje ubezpieczeń, które również były sprzedawane przez telefon i Internet, to polisy: wypadkowe i chorobowe (9,7 proc.), assistance (5,6 proc.) i pozostałe ubezpieczenia majątkowe (np. domów i mieszkań) (3 proc.).

W 2011 roku najwyższą dynamikę odnotowaliśmy w pozostałych ubezpieczeniach majątkowych oraz osobowych. Wynika to z faktu, iż Klienci direct korzystają z coraz to szerszej oferty produktowej: ubezpieczeń mieszkania lub domu, polis zdrowotnych czy  NNW.

– Nie mając jeszcze danych dla całego rynku, możemy jednak już dziś powiedzieć, że rynek direct odnotował przez kolejny rok istotnie większy wzrost niż inne kanały dystrybucji ubezpieczeń. Jest dowodem na to, iż powoli przekonujemy się do zakupu polis przez internet i telefon. Niedługo wkroczymy także w erę mobile direct, czyli sprzedaż ubezpieczeń przez aplikację na smartfony i tablety. Przyczyni się to do jeszcze szybszego wzrostu liczby polis zawartych zdalnie – mówi Paweł Zylm, przewodniczący Zespołu ds. Ubezpieczeń Direct PIU.

Pierwsze ubezpieczenie przez telefon sprzedano w Polsce w styczniu 2003 r. To był początek rynku ubezpieczeń direct w naszym kraju. Przełom na polskim rynku przyniosły lata 2006-2007. Wtedy liczba firm oferujących ubezpieczenia direct zwiększyła się do kilkunastu. Co roku dołączają kolejne towarzystwa, które umożliwiają zakup lub obsługę ubezpieczeń przez internet lub telefon.

– Obecnie jako Klienci możemy wybrać sposób w jaki jest nam wygodniej zawrzeć ubezpieczenie, a niezależnie od tego, jak i gdzie kupimy polisę, będziemy objęci ochroną ubezpieczeniową. Jednocześnie korzystając z nowoczesnych rozwiązań w razie potrzeby możemy szybciej skontaktować się z ubezpieczycielem, a ubezpieczyciel może szybciej udzielić nam pomocy – dodaje Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

PIU będzie prowadzić stały monitoring rynku direct i dokonywać publikacji danych cyklicznie co kwartał.