Powstała Karta Praw Ofiar Wypadków

Z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości przy współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń powstała Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych. Karta jest kompendium wiedzy dla wszystkich poszkodowanych w wypadkach. Znajdują się na niej m.in. dane kontaktowe służb ratowniczych, numery alarmowe, a także szczegółowo opisane poszczególne etapy dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia po wypadku drogowym.

Dokument będzie dystrybuowany wśród organizacji pozarządowych, zajmujących się pomocą ofiarom wypadków. PIU zwróci się też z prośbą do zakładów ubezpieczeń o jak najszerszą dystrybucję Karty wśród klientów.

Pobierz Kartę Praw Ofiar Wypadków Drogowych

Dowiedz się więcej:

www.ufg.pl

www.pokrzywdzeni.gov.pl