Ponad 1,85 miliona Polaków korzysta z dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego

Dane za cały 2016 rok wskazują, że liczba osób posiadających dodatkowe polisy zdrowotne zwiększyła się o prawie 30 proc. w stosunku do ubiegłego roku i wyniosła 1,86 miliona ubezpieczonych. Składka przypisana brutto wyniosła 547,2 miliony zł (wzrost o ponad 13 proc.) –  wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Ubezpieczenia grupowe, zazwyczaj kupowane przez pracodawców lub przez samych pracowników wciąż stanowią największą część rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych i obejmują ponad 1,47 miliona osób. Mimo tego, to właśnie w grupie ubezpieczeń indywidualnych widoczny jest największy wzrost, aż o 42 proc. rok do roku.
– Rosnąca popularność tego typu ubezpieczeń sprawia, że nie jest to już domena wyłącznie dużych korporacji. Obecnie coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw oraz organów administracji publicznej decyduje się na zapewnienie swoim pracownikom dodatkowej ochrony – wyjaśnia Dorota M. Fal, ekspert ds. ubezpieczeń zdrowotnych, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. – Takie polisy są uzupełnieniem publicznego systemu opieki zdrowotnej. Stanowią odpowiedź na jego niedoskonałości, czyli słabą dostępność do lekarzy specjalistów i części procedur szpitalnych, zwłaszcza procedur zabiegowych. Ubezpieczenia zdrowotne oferowane przez pracodawcę są bardzo cenionym bonusem, jednocześnie, poza podniesieniem atrakcyjności danego pracodawcy, przynoszą mu wymierne korzyści w postaci zmniejszenia absencji i ograniczenia zjawiska prezenteizmu pracowników – dodaje.

Ubezpieczenia indywidualne Ubezpieczenia grupowe
2015 2016 2015 2016
Liczba ubezpieczonych (tys. szt.) 272 386,1 1164,7 1475,3
Składka przypisana brutto (mln zł) 74,7 82,7 408,8 464,5