Polska Izba Ubezpieczeń przypomina – na wakacje zagraniczne tylko z polisą – poradnik turystyczny

Ubezpieczyciele są zgodni – Polacy coraz bardziej świadomie wybierają ubezpieczenia turystyczne. Zdajemy sobie sprawę z bardzo wysokich kosztów pomocy medycznej za granicą i wybieramy wyższe sumy ubezpieczenia dotyczące kosztów leczenia. Polska Izba Ubezpieczeń przypomina, na co zwrócić uwagę kupując ubezpieczenie turystyczne, jakie są koszty określonych procedur medycznych w krajach często odwiedzanych przez Polaków oraz jak pomagają ubezpieczenia turystyczne.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy turystycznej?

Trudno zacząć wakacje od rozpatrywania najgorszego możliwego scenariusza, jednak jest to najlepsza metoda, by dobrze wybrać ubezpieczenie i zapewnić sobie pomoc w trudnej sytuacji. Przede wszystkim ta metoda przyda się w określaniu sumy ubezpieczenia. To granica odpowiedzialności ubezpieczyciela i informacja, do jakiej wysokości pokryje wydatki np. związane z leczeniem za granicą, transportem czy kosztami ratownictwa.

Dobra polisa turystyczna musi obejmować ubezpieczenie kosztów leczenia, transportu i ratownictwa, NNW, OC w życiu prywatnym, pomoc assistance, ubezpieczenie bagażu oraz opcje dodatkowe w zależności od potrzeb.

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Najważniejszym składnikiem ubezpieczenia turystycznego jest ubezpieczenie kosztów leczenia. Zebraliśmy przykładowe stawki za określoną pomoc medyczną w często odwiedzanych przez Polaków krajach, by pokazać Wam, że nawet prosta pomoc medyczna to wydatek kilkuset euro. Sumy ubezpieczenia dotyczące kosztów leczenia muszą jednak uwzględniać wydatki związane z najtrudniejszymi przypadkami. W Europie powinny opiewać na minimum kilkadziesiąt tysięcy euro. Wyjazd do USA, Azji, Ameryki Południowej czy Afryki wymaga znacznie wyższych sum ubezpieczenia – potrzebne może być nawet kilkaset tysięcy euro. Koszty leczenia za granicą wzrosły średnio o 20 proc. w ciągu ostatnich dwóch lat, w niektórych dalszych krajach, nawet o 100 proc.

Stawki za pomoc medyczną:

Egipt

 • 150 EUR – konsultacja lekarza – wizyta hotelowa, proste zachorowania
 • 1 000 EUR – hospitalizacja dobowa, związana np. z zatruciem
 • 10 000 EUR – wylew krwi do mózgu po urazie głowy (kilkudniowa hospitalizacja na oddziale intensywnej terapii)
 • 18 000 EUR – komora dekompresyjna po nurkowaniu

 Włochy

 • 150 EUR – przeziębienie, zapalenie spojówek, biegunka, wysypka
 • 900 EUR – stłuczenie nogi bez złamania (proste urazy, wizyta w klinice ortopedycznej, prześwietlenie, orteza)
 • 1 500 EUR – uraz nogi ze złamaniem, wizyta, prześwietlenie, gips, leki
 • 8 000 EUR – zawał serca, koronarografia, wylew, udar
 • 17 000-20 000 EUR – rekonstrukcja więzadeł i aparatów ACL (zabieg operacyjny)

Turcja

 • 150 EUR – wizyta hotelowa
 • 250 EUR – wizyta ambulatoryjna z transportem do placówki medycznej
 • 1 500 EUR – wizyta w placówce po urazie głowy, założenie szwów, prześwietlenie
 • 8 500 EUR – zapalenie wyrostka robaczkowego, 3-dniowa hospitalizacja

Niemcy

 • 100 EUR – przeziębienie, proste zachorowania; wizyta w placówce medycznej, bez konieczności wykonywania dodatkowych badań
 • 250 EUR – wizyta domowa
 • 500 EUR – wizyta ambulatoryjna na ostrym dyżurze, np. przy urazach
 • 3 000 EUR – wypadek przy pracy i 3-dniowa hospitalizacja
 • 25 000 EUR – wypadek komunikacyjny, zapalenie mięśnia sercowego, zawał, udar i około 10-dniowa hospitalizacja

Stany Zjednoczone

 • 150 USD – wizyta w punkcie Urgent Care, Walk-In Clinic
 • 500 USD – infekcja z gorączką u dziecka (wizyta domowa pediatry)
 • 6 500 USD – wypadek na rowerze, złamanie nogi, wizyta na ostrym dyżurze
 • 35 000 USD – 4 dniowa hospitalizacja związania z zaburzeniami rytmu serca
 • 128 000 USD – hospitalizacja związana z wypadkiem samochodowym
Koszty ratownictwa i transportu

Koszty ratownictwa i poszukiwania to kolejny ważny składnik polisy turystycznej. Tu również suma ubezpieczenia nie może być niska, zwłaszcza gdy planujemy aktywny wypoczynek. Godzina lotu helikoptera, którego zadaniem jest ściągnięcie turysty z wysokich gór, kosztuje nawet kilka tysięcy euro. Minuta lotu helikoptera w Austrii to aż 120 euro. Jeśli konieczne będzie uruchomienie akcji poszukiwawczej, koszty wielokrotnie wzrosną.

Istotnym elementem polisy jest również transport ubezpieczonego turysty. W razie wypadku, powrót w planowanym terminie, np. rejsowym samolotem lub samochodem, może nie być możliwy. Konieczna będzie wtedy organizacja specjalistycznego transportu karetką lub specjalnym samolotem, w asyście lekarza. Koszty transportu obejmują również transport zwłok. Przykładowo, koszt sprowadzenia zmarłej osoby z Turcji lub Egiptu waha się między 18 000 a 35 000 zł (w zależności od tego, czy ciało poddawane jest kremacji na miejscu).

NNW, bagaż, OC w życiu prywatnym, assistance i dodatkowe opcje

Dobre ubezpieczenie turystyczne zawiera ponadto NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie bagażu, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. W tych przypadkach również suma gwarancyjna nie powinna być najniższa, ponieważ szkody wyrządzone przez nas mogą być kosztowne.

Istotnym uzupełnieniem ochrony są usługi assistance. Ubezpieczyciele oferują tu pełen wachlarz dodatkowych usług. Standardem jest stały dostęp do serwisu pomocy w języku polskim na całym świecie.

Ubezpieczenie musi odpowiadać naszym potrzebom i odzwierciedlać to, co planujemy podczas urlopu. Jeśli planujemy takie aktywności, jak np. nurkowanie, wspinaczkę, jazdę konno czy inne sporty ekstremalne, powinniśmy upewnić się, że ww. aktywności są objęte ochroną i rozszerzyć standardową ochronę ubezpieczeniową, tak by obejmowała ryzyka związane z tymi formami aktywnego wypoczynku.

Dla osób chorych przewlekle istotne jest zaznaczenie opcji, która obejmuje zaostrzenie choroby przewlekłej podczas pobytu za granicą. W zależności od oferty ubezpieczyciela, może to być w standardzie – ujęte w kosztach leczenia lub jako opcja dodatkowa.

Ubezpieczenia turystyczne, gdy wyjeżdżamy z biurem podróży

Biura turystyczne zazwyczaj oferują różne warianty ubezpieczeń podróżnych. Do każdej wycieczki na mocy ustawy o usługach turystycznych dołączają obowiązkowo pakiet podstawowy, którego suma ubezpieczenia nie przekracza zwykle 100-150 tys. zł. Warto dokładnie zapoznać się z ofertą, sprawdzić polisę, jej zakres, sumy ubezpieczenia, wyłączenia. Jeśli oferta nie odpowiada wszystkim planowanym przez nas aktywnościom, nie zawiera np. ochrony w razie wypadku przy uprawianiu określonych sportów, czy oferuje zbyt niskie sumy ubezpieczenia, warto wykupić dodatkową polisę. Można to zrobić w biurze podróży lub niezależnie, np. u agenta.

Biura podróży mogą korzystać z usług różnych zakładów ubezpieczeń, nie tylko tych, które działają na polskim rynku według polskiego prawa. A to oznacza, że mogą obowiązywać inne zasady dotyczące świadczonej ochrony, w tym wyłączeń, czy np. zgłaszania reklamacji.

Gdzie kupić dobre ubezpieczenie turystyczne? Ile powinno kosztować?

Możliwości jest wiele. Można skorzystać z pomocy agenta, który doradzi najkorzystniejszy wariant, kupić polisę na stronie ubezpieczyciela, z pomocą jego infolinii, w multiagencji, poprzez bank, ale też biuro podróży, które oferuje różne warianty polis.

Ubezpieczenia turystyczne oferują inne podmioty, np. dostawcy kart multiwalutowych. Mogą również korzystać z usług różnych zakładów ubezpieczeń, nie tylko tych, które działają według polskiego prawa. To, w jakim systemie prawa działa ubezpieczyciel, jest zaznaczone w umowie. Sprawdźmy to. Warto korzystać z ubezpieczeń oferowanych przez zakłady działające na polskim rynku i według przepisów naszego prawa. Ułatwi nam to zrozumienie zapisów umowy i porozumienie się z ubezpieczycielem, który jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. A przede wszystkim łatwiej uzyskamy pomoc i będziemy obsługiwani przez polskie centrum pomocy. Na stronie knf.gov.pl można sprawdzić, czy dany zakład podlega polskiemu nadzorowi. W kwestiach spornych mamy pewność, że reklamacje i odwołania będą rozpatrywane bez konieczności tłumaczenia dokumentów, według polskich przepisów.

Niezależnie od tego, gdzie kupimy polisę, jej koszt nie powinien być niższy niż 5 proc. wartości naszego wyjazdu / wycieczki. Koszt przeciętnej polisy turystycznej to jednorazowo kilkaset złotych, w zależności od liczby osób, zakresu, destynacji – co przy koszcie całego wyjazdu stanowi zaledwie ułamek kwoty.

Jak pomagają ubezpieczyciele – przykładowe sytuacje:

Chiny – młody mężczyzna trafił do szpitala w poważnym stanie, z niedowładem niewiadomego pochodzenia. Zespół lekarzy z Chin miał problem z jego diagnozą. Na wniosek polskiego konsula w Chinach, klient został przeniesiony do innego szpitala, gdzie postawiono diagnozę – zapalenie mózgu. Do poszkodowanego dojechał ojciec, który był pośrednikiem między ubezpieczycielem a szpitalem. Stan zdrowia mężczyzny, mimo długiej hospitalizacji, poprawiał się w zbyt wolnym tempie. Ubezpieczyciel zorganizował więc repatriację klienta do Polski. Do Chin pojechał zespół partnera ubezpieczyciela Europ Assistance Polska, w tym lekarz i ratownik medyczny, którzy ocenili stan zdrowia mężczyzny i w bezpieczny sposób przetransportowali go do Polski.

Portugalia – dziecko na wycieczce szkolnej zostało kopnięte w brzuch przez konia. W wyniku zdarzenia dziewczynka trafiła do szpitala, gdzie miała obszerną operację brzuszną. Dla rodziców dziecka zorganizowany został transport do Portugali, opłacono ich pobyt na miejscu, a po hospitalizacji zrealizowana została repatriacja dla dziecka i matki.

Pomoc ubezpieczycieli jest więc kompleksowa – od organizacji leczenia na miejscu, pobyt rodziny po transport chorego. Zebraliśmy dodatkowe przykłady w tabeli wraz ze składkami.

Składka: polisa turystyczna Zdarzenie Pomoc dla poszkodowanych
370 zł (za cały wyjazd) 64-letni poszkodowany zsunął się z wózka podczas pobytu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Upadając doznał urazu biodra. Na miejscu był operowany, a po konsultacjach z lekarzem zorganizowano repatriację. Dotychczas pokryte koszty leczenia: 90 000 zł. Szacowany łączny koszt pomocy: 120 000 zł.
205 zł (za cały wyjazd) 38-letni klient podczas zjazdu z góry na rowerze w Tajlandii upadł. Doznał rozległych obrażeń twarzoczaszki, obojczyka oraz żeber. Był hospitalizowany przez dwa miesiące, po czym został przetransportowany do Polski. Koszty udzielonej pomocy: 230 tys. zł (w tym koszty repatriacji 40 tys. zł).
222 zł (za cały wyjazd) 41-letni mężczyzna nagle zachorował w Turcji. Objawy: drętwienie najpierw twarzy, potem ciała, biegunka, wymioty.

Diagnoza: rozwarstwienie aorty (leczone operacyjnie).

Koszty udzielonej pomocy:

Leczenie – 223 200 zł i lot sanitarny – 150 600 zł.

260 zł 34-letnia kobieta w Macedonii doznała złamania w obrębie stopy i podudzia przy lądowaniu na paralotni. Koszty udzielonej pomocy:

koszty leczenia – 161 000 zł, w tym operacja. Dodatkowo 7 647 zł za transport medyczny do domu – ambulans z eskortą pielęgniarza.

650 zł 54-letni mężczyzna miał wypadek na jachcie we Francji. Rejs turystyczny po oceanie w złych warunkach pogodowych – uderzenie rozpędzoną liną w kręgosłup szyjny, złamanie kręgosłupa, nieruchome ręce i nogi oraz problemy z oddychaniem.

 

Koszty udzielonej pomocy:

leczenie szpitalne – 243 800 zł i lot sanitarny – 100 216 zł.

 

Dodatkowe informacje
Inne ubezpieczenia obejmujące zdarzenia, które zaistniały za granicą – ubezpieczenia komunikacyjne
OC komunikacyjne

Jeśli ruszamy w podróż samochodem, pamiętajmy o sprawdzeniu ważności polisy OC. W razie spowodowania szkody za granicą bez ważnego OC, koszty poniesiemy z własnej kieszeni. W niektórych krajach kary za brak OC są bardzo wysokie, m.in. w Belgii, Grecji czy Niemczech, karą może być pozbawienie wolności. Do tego w niektórych państwach dochodzi utrata prawa jazdy, a nawet konfiskata pojazdu.

Rodzaj polisy Składka Zdarzenie Pomoc dla poszkodowanych
OC 4 200 zł (rocznie) Kierujący pojazdem nie wyhamował i najechał na tył pojazdu poprzedzającego, który transportował helikopter. Nastąpiło poważne uszkodzenia elementów helikoptera, stwierdzono szkodę całkowitą. Wypłacone odszkodowanie:  853 200 EUR (3 710 054,88 zł).

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych podaje, że systematycznie rośnie liczba szkód spowodowanych przez polskich kierowców. W 2023 r. polscy kierowcy spowodowali aż 69 tys. kolizji i wypadków. Ponad tysiąc szkód o wartości 24,6 mln zł spowodowali kierowcy bez ważnego OC. Polecamy stronę https://pbuk.pl/ – znajdziecie na niej cenne informacje, jak zachować się w razie wypadku za granicą.

Autocasco i assistance

Sprawdźmy zakres terytorialny naszego ubezpieczenia autocasco i assitance. Polisa AC pomoże nam nie tylko, gdy to my spowodujemy szkodę, ale również wtedy, gdy szkoda nie będzie z naszej winy. Kontakt z ubezpieczycielem na miejscu wypadku jest niezbędny i ułatwi nam postępowanie w trudnej sytuacji. Zazwyczaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) przewidują, że pojazd uszkodzony za granicą może zostać naprawiony w zakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy (naprawa prowizoryczna). OWU określają limit kosztów tej naprawy. Jeżeli koszt naprawy prowizorycznej przekracza ten limit, wówczas naprawa pojazdu za granicą RP może nastąpić po uzgodnieniu z ubezpieczycielem albo pojazd zostanie sholowany do Polski, także w ramach limitów określonych w OWU.

W razie awarii lub stłuczki skorzystamy też z assistance. Kluczowy jest w tym przypadku limit kilometrów holowania i zakres pomocy (hotel, auto zastępcze). Dlatego kupując ubezpieczenie, zapytajmy agenta o te parametry i sprawdźmy OWU.

Autocasco i assitance można dokupić przed wyjazdem zagranicznym, niezależnie od OC.  Jeżeli nie mamy AC i assistance i jesteśmy sprawcą szkody, to koszty naprawy naszego auta w całości obciążą nasz portfel. Jeżeli jesteśmy poszkodowanym, to szkodę można zgłosić w państwie wypadku ubezpieczycielowi OC sprawcy lub w państwie zamieszkania poszkodowanego reprezentantowi wyznaczonemu przez ubezpieczyciela sprawcy. W ustaleniu tych danych pomoże PBUK. Zakres i wysokość odszkodowania są uzależnione od przepisów obowiązujących w państwie wypadku.