PIU poprosi o odpowiedź prasową

W związku z artykułem pt. “Sąd Najwyższy zabronił ograniczania odszkodowań, a ubezpieczyciele swoje”, który ukazał się 29 czerwca 2012 r. w “Gazecie Wyborczej”, portalu gazeta.pl oraz na stronie internetowej wyborcza.biz, Polska Izba Ubezpieczeń zwróci się do wymienionych redakcji z prośbą o opublikowanie odpowiedzi prasowej. Z przykrością stwierdzamy, że cytowane w tekście wypowiedzi reprezentantów rynku ubezpieczeniowego wyrwano z kontekstu, zbudowano na ich bazie fałszywe tezy, a ekspertom przypisano nieprawdziwe intencje. W ten sposób powstał artykuł, bezzasadnie stawiający działalność towarzystw ubezpieczeniowych w negatywnym świetle. Ponieważ zaufanie Klientów jest dla branży ubezpieczeniowej nadrzędną wartością, Polskiej Izbie Ubezpieczeń ogromnie zależy na wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości związanych z tym artykułem. Wierzymy, że pozwoli na to opublikowana przez wymienione wyżej redakcje odpowiedź prasowa.