PIU na Forum Rynku Zdrowia

Polska Izba Ubezpieczeń została partnerem Vii Forum Rynku Zdrowia – jednej z najważniejszych cyklicznych debat na temat systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Forum odbywa się w hotelu Sheraton w Warszawie.

W ramach Forum, 24 października Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń ds. ubezpieczeń zdrowotnych, weźmie udział w panelu dyskusyjnym pt. „Finansowanie świadczeń i przyszłość ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce”. Panel odbywa się w godzinach 12.00-14.00.

W ramach panelu zaproszeni eksperci będą poruszać szereg tematów, mogących mieć wpływ na rozwój prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce:

• sytuacja finansowa szpitali w kontekście ostatniego kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia
• obecna i przewidywana rola publicznego płatnika w systemie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
• dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – omówienie i ocena założeń projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym; do jakiego modelu ubezpieczeń zmierzamy?
• transgraniczna opieka medyczna – zasady korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej za granicą oraz zwrot kosztów leczenia

W trakcie trwania Forum dystrybuowany będzie raport PIU pt. „Rola prywatnych ubezpieczeń  zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają  na dostęp do świadczeń, innowacji i leków”. Szczegółowy program Forum dostępny jest na stronie internetowej organizatora:

Udział jest bezpłatny dla wszystkich uczestników po wcześniej rejestracji.