Pierwsze posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw

23 października br. odbyło się pierwsze posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2401).

Uczestnicy posiedzenia zgodzili się z argumentacją PIU i Ministerstwa Finansów o niezgodności proponowanej przez posłów nowej definicji pojazdu mechanicznego ze skonsolidowaną Dyrektywą Komunikacyjną (2009/103/WE). W dyskusji podczas posiedzenia brali udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury, PIU, UFG, Rzecznika Ubezpieczonych oraz stowarzyszenia i izb przewoźników.

Przewodniczący Podkomisji zaproponował spotkanie z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, w celu wypracowania wspólnego zapisu ustawowego. Podstawą dalszej dyskusji miałaby być propozycja Ministerstwa Finansów, aby za okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu nastąpiło obligatoryjne obniżenie składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Przypominamy, że projekt ustawy wprowadza zmiany m in. do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zmiana ma polegać na rozwiązaniu umowy ubezpieczenia OC w przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu oraz na wprowadzeniu nowej definicji pojazdu mechanicznego (wyłączającej przyczepy z katalogu pojazdów mechanicznych). Skutkiem zmiany byłoby zwolnienie z obowiązku zawierania ubezpieczenia OC właścicieli przyczep.

Następne posiedzenie jest planowane na początek listopada br.