Otwarte posiedzenie Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych

 

Szanowni Państwo, 

W imieniu Pana Witolda Pawła Kalbarczyka, Przewodniczącego Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych PIU, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa Otwartym Posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w dniu 30 maja o godz. 12.00 w siedzibie PIU przy ul. Wspólnej 47/49. 

Porządek obrad jest następujący:

1. Podsumowanie działań Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych w latach 2009, 2010 oraz do 30 maja 2011. 

2. Podsumowanie stanu prac nad regulacjami prawnymi dotyczymi dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.

3. Pytania i dyskusja. 

Zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji, Zespołów i Grup Roboczych PIU, w Otwartym Posiedzeniu Komisji prawo udziału mają  pracownicy delegowani przez swojego pracodawcę – zakład ubezpieczeń będący członkiem PIU. Zgłoszenia powinny zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres sekretarza komisji, Jakuba Owoca, j.owoc@piu.org.pl, nie później niż na dwa tygodnie przed dniem posiedzenia. tj. do 16 maja br. 

Zgodnie z § 8 pkt 4, 5 i 6 Regulaminu pracy Komisji, Zespołów i Grup Roboczych Polskiej Izby Ubezpieczeń:

4. Co najmniej raz w roku odbywa sie otwarte posiedzenie komisji.
5. Zwołanie otwartego posiedzenia komisji nastepuje poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Izby nie pózniej niz na 21 dni przed dniem posiedzenia.
6. Prawo udziału w otwartym posiedzeniu komisji ma pracownik delegowany przez swojego pracodawce – zakład ubezpieczen, członka Izby. Zgłoszenie udziału w posiedzeniu powinno zostac przesłane poczta elektroniczna na adres sekretarza komisji nie pózniej niz na dwa tygodnie przed dniem posiedzenia.