Odpowiedź Prezesa PIU na list Rzecznika Ubezpieczonych

Jan Grzegorz Prądzyński, Prezes Zarządu PIU, wystosował odpowiedź na list Rzecznika Ubezpieczonych. PIU postanowiła jeszcze raz poruszyć publicznie kwestię artykułów na temat ubezpieczeń direct.
Pierwsze pismo PIU na temat wątpliwości co do artykułów prasowych, dotyczących directów, zostało – ku zaskoczeniu PIU – odebrane jako atak na instytucję Rzecznika, czy też nawet na samą osobę Pani Rzecznik. Z racji należytego szacunku, z jakim traktujemy i instytucję Rzecznika i pracę wykonywaną przez pracowników tej instytucji oraz by rozwiać wszelkie wątpliwości, postanowiliśmy raz jeszcze zabrać głos w tej sprawie. Chcemy za pomocą załączonego pisma wyjaśnić, dlaczego dyskutujemy na temat artykułów o rynku direct i dlaczego przeprowadzamy tę dyskusję na forum publicznym.

Odpowiedź na list Rzecznika Ubezpieczonych