Tekst jednolity Statutu ustalony przez Zarząd 14 maja 2019 r. na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 9 maja 2019 r.