Nie ma powodów do obaw o ubezpieczenia grupowe

Grupowe umowy ubezpieczenia na życie w Polsce nie zostaną unieważnione, a klienci, którzy korzystają z tego rodzaju ochrony nie mają żadnych powodów do obaw. Artykuły prasowe, dotyczące wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) z 15 lipca przeciwko Niemcom, błędnie sugerują, że wyrok ten dotyczy także Polski.
 
Wyrok wydany przez ETS dotyczy wyłącznie Niemiec i wyłącznie kwestii niemieckich pracowniczych programów emerytalnych. Nie ma nic wspólnego w polskimi umowami grupowego ubezpieczenia na życie. – Wyrok w postępowaniu o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wiąże jedynie to państwo, przeciwko któremu zapadł. W tym wypadku dotyczy więc wyłącznie Niemiec – wyjaśnia Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Klienci, którzy zawarli umowy grupowego ubezpieczenia na życie mogą zatem być spokojni o ochronę ubezpieczeniową.

Artykuły prasowe nawiązują także do interpretacji polskiego Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), zgodnie z którą oferta grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników powinna być w Polsce wybierana w drodze przetargu. – Taka interpretacja jest niestety niekorzystna dla polskich klientów zakładów ubezpieczeń. Głównym kryterium wyboru przy zamówieniach publicznych najczęściej jest cena usługi. Kłopot w tym, że w ubezpieczeniach cena nie powinna być jedynym kryterium wyboru . Dbałość o ubezpieczenie pracowników polega na zapewnieniu im jak najszerszego, dostosowanego do ich potrzeb zakresu ochrony. Im szerszy zakres, tym najczęściej wyższa składka, ale za tym idą też wyższe sumy ubezpieczenia i gwarancja, że ochrona obejmuje szersze spektrum ryzyk – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

Zdaniem PIU, zawieranie umów dotyczących ubezpieczeń pracowniczych zgodnie z rygorami prawa zamówień publicznych mogłoby powodować, że zakres ochrony pracowników byłby stosunkowo wąski, a sumy ubezpieczenia relatywnie niskie. Takie oferty miałyby bowiem większą szansę spełnienia kryterium cenowego –  niestety ze szkodą dla pracowników. Na koniec 2009 r. w Polsce zawartych było ponad 360 tys. umów grupowego ubezpieczenia na życie.