Minimalne Wymogi Informacyjne w ubezpieczeniach należności

Zakłady ubezpieczeń prowadzące ubezpieczenia należności gromadzą do oceny ryzyka ubezpieczeniowego dużo informacji. Zróżnicowana terminologia oraz szablony zapytań stosowane przez brokerów i zakłady, powodują, że klienci przygotowują dane wielokrotnie według różnych schematów. Stosowane odmienne nazwy tych samych pojęć przyczyniają się także do wątpliwości interpretacyjnych, co utrudnia proces oceny ryzyka. Zakłady widząc powyższe trudności zainicjowały wypracowanie dobrych praktyk w tym zakresie.

Minimalne Wymogi Informacyjne przy ocenie ryzyka w ubezpieczeniach należności, zwane dalej „Minimalnymi Wymogami Informacyjnymi” zostały opracowane przez Podkomisję ds. Ubezpieczeń Należności Polskiej Izby Ubezpieczeń i przyjęte przez zarząd PIU uchwałą z dnia 18 stycznia 2019 r.

Mają one charakter rekomendacji, których celem jest dbałość o wysoki standard usług ubezpieczeniowych. Rekomendacje zawierają zestaw pytań, pozwalających na uzyskanie minimalnego zakresu informacji, niezbędnego do rzetelnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Taka ocena ryzyka ubezpieczeniowego jest niezbędna do podjęcia decyzji o przyjęciu ryzyka do ubezpieczenia i kalkulacji składki, ma wpływ na zdolność wywiązywania się zakładu ubezpieczeń z umowy ubezpieczenia. A zatem stosowanie Minimalnych Wymogów Informacyjnych leży nie tylko w interesie ubezpieczycieli, ale także ubezpieczonych oraz innych beneficjentów umowy ubezpieczenia.

Minimalne wymogi informacyjne w ubezpieczeniach należności