List Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, przesłał na ręce Grzegorza Prądzyńskiego, prezesa zarządu PIU list, w którym podkreśla rolę Kongresu PIU, jako znakomitego miejsca debaty o problemach i znaczeniu ubezpieczeń w dzisiejszym świecie.

Pełna treść listu