List do Premier Beaty Szydło w sprawie ubezpieczeń OC

Polska Izba Ubezpieczeń przekazała Pani Beacie Szydło, Prezes Rady Ministrów, pismo w którym podkreśla, że misją ubezpieczycieli jest przede wszystkim niesienie pomocy i zabezpieczenia finansowego osobom poszkodowanym.

PIU jest do dyspozycji władz we wszelkich kwestiach, dotyczących OC posiadaczy pojazdów. Deklarujemy pełną gotowość do wszelkich konsultacji z organami państwa, wspierając wypracowanie szczegółowych rozwiązań zapewniających równowagę na rynku i poczucie bezpieczeństwa polskich kierowców.

PIU pragnie podkreślić, że istnieją konieczne i możliwe do zrealizowania działania legislacyjne, które mogłyby ulżyć kierowcom. Rzeczą niezbędną jest zdaniem Izby regulacja wysokości zadośćuczynień. Brak tej regulacji oznacza wprost brak przewidywalności cen ubezpieczenia i dalsze ich wzrosty.Kolejną kwestią jest prewencja i karanie wysokimi stawkami OC osób permanentnie nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego. Zmiana prawna, dająca ubezpieczycielom szerszy dostęp do Bazy CEK (Centralnej Ewidencji Kierowców), ze szczególnym uwzględnieniem informacji o mandatach, pozwoli na to, by ciężar podwyżek dotykał przede wszystkim piratów drogowych, popełniających wykroczenia najbardziej niebezpieczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

List do Pani Beaty Szydło, Prezes Rady Ministrów