Konkurs PIU im. L. Kozickiego 2012 rozstrzygnięty

Konkurs PIU im. Leona Kozickiego na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny ubezpieczeniowej 2012 został rozstrzygnięty.
Do tegorocznej edycji konkursu zostało zgłoszonych 16 prac dyplomowych z całej Polski. Jury konkursu składało się z: prof. zw. dr hab. Ireny Jędrzejczyk, przewodniczącej, prof. dr. hab. Kazimierza Ortyńskiego, dr. Wojciecha Nagela, dr. Witolda Walkowiaka, Marcina Łuczyńskiego, dr. Jana Piątka.
Kapituła konkursu przyznała w 2012 roku 4 nagrody, w tym:
Pierwsze miejsce otrzymał Daniel Gwiazda z SGGW za najlepszą pracę pt. „Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do badania gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń majątkowych”.
Drugie miejsce otrzymał Dominik Kęska z WPiA UW za pracę pt. „Zakres czasowy ochrony w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej”.
Trzecie miejsce zostało podzielone ex aequo pomiędzy Patrycję Piechowiak i Martynę Roszak z UE w Poznaniu. Pierwsza otrzymała nagrodę za pracę pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) na przykładzie branży ubezpieczeniowej”, druga za pracę pt. „Program obowiązkowych ubezpieczeń nieruchomości mieszkalnych od skutków katastrof naturalnych w Polsce w oparciu o doświadczenia innych państw”. Wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy wygranej!