IV Kongres PIU

W dniach 10-11 maja 2016 miał miejsce IV Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń – najważniejsze forum dyskusji branży ubezpieczeniowej w Polsce. Tegoroczny kongres zaszczyciła swoją obecnością największa w jego historii liczba przedstawicieli Sejmu, Senatu, ministerstw i urzędów. Jak co roku do Sopotu przybyli także przedstawiciele zarządów niemal wszystkich polskich ubezpieczycieli.

Tegoroczny kongres otworzyli:

  • Dr Jacek Karnowski – prezydent miasta Sopotu
  • Dr Józef Zych – sędzia Trybunału Stanu, Marszałek Sejmu RP w latach 1995-97
  • Andrzej Jaworski – przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Sejm RP
  • Grzegorz Bierecki – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Senat RP
  • Adam Hamryszczak – podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju
  • Andrzej Lewiński – zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Tegoroczne spotkanie stało pod znakiem regulacji prawnych i ich nieprzewidywalności. Jak podkreślił w prezentacji otwierającej kongres J. Grzegorz Prądzyński prezes zarządu PIU, regulacje są w działalności ubezpieczeniowej jedynym żywiołem, który nie poddaje się prognozom i statystyce.

Podczas pierwszego dnia w dyskusjach panelowych debatowano o atrakcyjności branży ubezpieczeniowej, a także o ekonomicznych skutkach stanowienia prawa. Pierwszy dzień kongresu zakończył wykład Natalii Hatalskiej, zatytułowany „Technologia we krwi. Ubezpieczenia przyszłości”.

Drugi dzień kongresu poświęcony był przede wszystkim kwestiom konsumenckim – konsumeryzmowi w aspekcie nowych regulacji prawnych, a także nieprzewidywalności w zakresie szkód osobowych.

J. Grzegorz Prądzyński zamykając kongres, przypomniał o dużym znaczeniu ubezpieczeń dla gospodarki i o tym, jak niezwykle istotna jest współpraca zakładów ubezpieczeń w tworzeniu jak najlepszych standardów.
Panele dyskusyjne obserwowało niemal 250 gości. Już wkrótce na stronie internetowej PIU udostępnione zostaną zdjęcia z kongresu, a także materiały video z poszczególnych paneli.

List prof. Gertrudy Uścińskiej, prezes ZUS, do uczestników kongresu

Prezentacja J. Grzegorza Prądzyńskiego, prezesa zarządu PIU

Jak branża ubezpieczeniowa może odzyskać atrakcyjność? – Franciszek Hutten-Czapski, BCG

Technologia we krwi. Ubezpieczenia – scenariusze przyszłości – Natalia Hatalska

Konsumeryzm. Jak spowodować, żeby regulacje służyły klientom? – Piotr Czublun

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu OC za szkody osobowe – analiza regulacyjna – Dr hab. Marcin Matczak, prof. UW

Materiały video z poszczególnych paneli: