II Kongres PIU

250 osób odwiedziło w dniach 7-8 maja 2014 r. hotel Sheraton w Sopocie, by uczestniczyć w II Kongresie PIU. Kongres odbywał się pod hasłem przewodnim „Wyzwania dla współczesnych ubezpieczeń – ubezpieczalność, inwestycje, nadzór”. – Jestem przekonany, że dzięki obecności naszych znakomitych gości, panelistów, ekspertów branża ubezpieczeniowa zapamięta tegoroczny kongres jako najważniejsze dla niej forum dyskusji. Tak jak miało to miejsce w zeszłym roku – powiedział w przemówieniu otwierającym Kongres Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Kongres zaszczycili w tym roku swoją obecnością:

 • dr Józef Zych, Marszałek Senior siódmej kadencji Sejmu, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej ds. Zmian w Kodyfikacjach
 • Senator Kazimierz Kleina, przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
 • Poseł Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia
 • Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Jacek Karnowski, prezydent Miasta Sopot
 • Michaela Koller, dyrektor generalna Insurance Europe
 • Terry Vaughan, była przewodnicząca National Association of Insurance Commisioners
 • Prof. Karel van Hulle, wieloletni szef działu ubezpieczeń i emerytur w Komisji Europejskiej
 • Witold Skomra z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 • Mariusz Wichtowski, prezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 • Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

a także przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Pracy, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Banku Polskiego, a także środowiska akademickiego.

Panel rozpoczął się wykładem autorstwa Marry Trussell, partnera w firmie KPMG w Wielkiej Brytanii. Po nim, wstęp do wykładu poświęconemu współczesnym modelom nadzoru przedstawił Paul Sharma, dyrektor zarządzający w firmie Alvarez and Marsal. Kolejny panel związany był z hasłem przewodnim kongresu, a dotyczył tzw. ubezpieczalności i wyzwań, jakie w związku z nią stoją przed ubezpieczycielami. Uczestników wprowadził do dyskusji wykład Markusa Wade, przedstawiciela Munich Re.Pierwszy dzień kongresu zakończył wykład na temat nowych mediów, przedstawiony przez Pam Moore, prezesa i założyciela firmy Marketing Nutz.

Drugi dzień kongresu otworzył temat wpływu finansowania opieki zdrowotnej na gospodarkę. Panel dyskusyjny poprzedził wykład Łukasza Zalickiego, partnera w EY. Następnie rozpoczęła się część poświęcona inwestycjom zakładów ubezpieczeń. Uczestnicy debatowali na ten temat w panelu zatytułowanym „Polityka inwestycyjna w dobie niskich stóp procentowych. Nowe wyzwania dla ubezpieczycieli”. Wykład wprowadzający do tego panelu wygłosił Kurt Karl, główny ekonomista Swiss Re. Część merytoryczna kongresu zakończyła się panelem na temat dobrej i złej regulacji prawnej, który poprzedziła prezentacja prof. Michała Romanowskiego, członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
W kongresie uczestniczyli najwybitniejsi ubezpieczeniowi eksperci, zarówno z kraju jak i z zagranicy, a także przedstawiciele urzędów nadzoru, politycy i naukowcy.

Prezentacje z kongresu:

prof. Michał Romanowski – Dobra i zła regulacja w ubezpieczeniach

dr. Kurt Karl, Swiss Re – Facing the interest rate challenge

dr. Markus Wade, Munich Re – Emerging risks and insurability in a complex environment

Pam Moore – Building, growing & sustaining social business

Łukasz Zalicki, EY – Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę

dr hab. Marcin Matczak, DZP – Ile państwa ile rynku w ochronie zdrowia

Mary Trussell – The Valued Insurer