Konferencja pt. “Idee gospodarcze po globalnym kryzysie” na XX-lecie PIU

Polska Izba Ubezpieczeń w ramach obchodów swojego XX-lecia zorganizowała międzynarodową konferencję naukową pod tytułem „Idee gospodarcze po globalnym kryzysie”. Uświetnił ją udział prof. Edwarda Prescotta, laureata Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla z 2004 r. Gośćmi byli także: Prof. Leszek Balcerowicz, Prof. Witold Orłowski oraz Tommy Persson, Prezydent CEA.

Edward Prescott przedstawił wykład opisujący szanse i zagrożenia dla Polski z perspektywy globalnej gospodarki.

Tommy Persson, prezydent CEA, przedstawił wykład, dotyczący dyrektywy Solvency II i skutków wprowadzenia tej dyrektywy w Europie.

Prof. Leszek Balcerowicz zaprezentował wystąpienie poświęcone kryzysowi gospodarczemu i powiązanemu z nim „kryzysowi myślenia”. Prof. Balcerowicz opisał szczegółowo problemy, jakie mogą wynikać z nadmiernego zaangażowania państwa w gospodarkę. Nawiązał także do ostatnich pomysłów, dotyczących reformy emerytalnej i funkcjonowania OFE.

Prof. Witold Orłowski przedstawił gościom konferencji zjawiska, poprzez które rodzą się kryzysy. Podkreślił także, że ostatniego kryzysu finansowego z pewnością nie można uznać za zakończony.

Konferencja naukowa spotkała się z zainteresowaniem blisko 100 osób. Każdy z wykładowców po skończonej prelekcji odpowiadał także na szereg pytań, jakie zadawali zgromadzeni goście.

 

Prezentacja Prof. Edwarda Prescotta

Prezentacja Tommy’ego Perssona

Opracowanie Prof. Leszka Balcerowicza

Prezentacja Prof. Witolda Orłowskiego