Komentarze do wymogów sprawozdawczości dotyczących stabilności finansowej

15 maja Insurance Europe przedłożyła Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) propozycje w kwestii wymogów dotyczących stabilności finansowej.
W trakcie jednego z poprzednich spotkań, które odbyło się w kwietniu, EIOPA stwierdził, że rozważy postulaty zgłaszane w tej sprawie w trakcie prac nad ostateczną wersją wymogów dotyczących sprawozdawczości finansowej. Finalna decyzja Urzędu w tej kwestii ma zostać podjęta i zatwierdzona do końca czerwca. Propozycja przedstawiona przez Federację odniosła się przede wszystkim do rezygnacji z najbardziej uciążliwych wzorów raportów a także z tych, które nie są wymagane do prowadzenia obowiązkowej sprawozdawczości, o której mowa w dyrektywie Wypłacalność II. Alternatywna propozycja przedłożona przez EIOPA zakłada zmianę liczby wzorów raportów. Ponadto Urząd zapowiedział zamianę niektórych z wzorów dotyczących raportowania na temat aktywów i reasekuracji – o których mówi się, że zawierają nadmierną liczbę pozycji do uzupełnienia – szczegółowym bilansem, identycznym z wymaganym na mocy odnoszących się do sprawozdawczości postanowień dyrektywy Wypłacalność II. Insurance Europe z satysfakcją przyjęła kontrpropozycję EIOPA, jednakże z zastrzeżeniami dotyczącymi terminu. W tej ostatniej kwestii, branża ubezpieczeniowa wezwała do ustanowienia dziewięciotygodniowego okresu na przedstawienie raportu o stabilności finansowej bezpośrednio po wprowadzeniu nowych zasad sprawozdawczości; w ciągu pierwszego roku, okres ten miałby wynieść jedenaście tygodni. EIOPA rozumie skalę problemu i wydaje się skłonny do znaczącego poprawienia opracowanych wymogów sprawozdawczości.