Europejskie federacje apelują w sprawie Solvency II

Osiem federacji ubezpieczeniowych, reprezentujących najważniejsze rynki na kontynencie, przedstawiło swoje postulaty wobec europejskiego regulatora (EIOPA) oraz Komisji Europejskiej. Oprócz PIU, apel podpisały następujące federacje: ABI (Wielka Brytania), ANIA (Włochy), Assuralia (Belgia), FFSA (Francja), UNESPA (Hiszpania), UNSAR (Rumunia), VVO (Austria).

Postulaty środowiska ubezpieczeniowego brzmią następująco:

  • EIOPA powinna podchodzić ostrożnie do żądań Komisji Europejskiej w sprawie rewizji kalibracji wymogów kapitałowych dla długoterminowych inwestycji. Zdaniem sektora ważne jest, by EIOPA miała na względzie wpływ tej rewizji na finansowanie europejskiej gospodarki>Badanie wpływu (QIS) powinno zostać rozpoczęte a okres jego trwania musi być wystarczający.
  • Badanie musi zawierać testowanie antycyklicznych środków, które różne strony zaproponowały, między innymi: korekta dopasowująca rozszerzona, odpowiednia do zobowiązań życiowych wszystkich ubezpieczycieli, ekstrapolacja struktury terminowej stopy procentowej oraz premia antycykliczna
  • Do dyskusji o dyrektywie Omnibus II należy powrócić zaraz po opublikowaniu wyników badania QIS i wziąć pod uwagę postulaty sektora ubezpieczeniowe, jeśli chodzi o rozwiązania antycykliczne oraz przepisy przejściowe, związane z wymaganiami kapitałowymi.
  • Biorąc pod uwagę opóźnienie spowodowane badaniem, EIOPA i Komisja Europejska powinny wykorzystać ten czas, by pomyśleć o sposobach redukcji kosztów implementacji Solvency II oraz rozważyć jak w praktyce wprowadzić zasady istotności i proporcjonalności przewidziane w dyrektywie SII.

Apel został ogłoszony podczas IV dorocznej konferencji na temat Solvency II, która odbyła się 7 grudnia w Paryżu. Przedstawiciele stowarzyszeń ubezpieczycieli przypomnieli o kluczowej roli sektora w finansowaniu unijnej gospodarki. Podkreślili niezwykle ważną misję, jaką firmy ubezpieczeniowe spełniają, zapewniając ochronę i bezpieczeństwo obywatelom UE. Uczestnicy konferencji zaznaczyli, że unijne firmy ubezpieczeniowe zarządzają dziś aktywami w wysokości 7 700 mld euro, co stanowi więcej niż połowę produktu krajowego brutto UE.