Dzień przedsiębiorczości w PIU

22 marca uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych odbędą kilkugodzinne praktyki w Polskiej Izbie Ubezpieczeń w ramach projektu “Dzień przedsiębiorczości”.

“Dzień przedsiębiorczości” jest organizowany w Polsce po raz dziewiąty przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, przy współpracy z Kancelarią Prezydenta RP. Jego ideą jest włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi, a także stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy.

Udział Polskiej Izby Ubezpieczeń w “Dniu przedsiębiorczości” umożliwi przyszłym pracownikom odpowiedni wybór dalszej edukacji i kariery zawodowej. Młodzi ludzie będą mogli zweryfikować informacje o pracy na wymarzonym stanowisku. Zdobędą również wiedzę o tym, jakich kompetencji i wiadomości oczekuje się od kandydatów w danym zawodzie.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
• odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
• zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
• pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
• doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
• zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.