Dyrektor Zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego z wizytą w Polsce

Dominique Strauss-Kahn, Dyrektor Zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego podczas jednodniowej wizyty w Polsce wygłosił wykład w Szkole Głównej Handlowej pt. „After the Global Financial Crisis – The Road Ahead for Europe”, w którym wskazał na trzy podstawowe obszary działań dla Europy, jakie wyłaniają się z refleksji nad aktualnym kryzysem finansowym.

Pierwszy z nich dotyczy dezyderatu fundamentalnej przebudowy architektury nadzoru nad rynkami finansowymi. Nowa architektura nadzoru powinna obejmować Europejski Organ Mediacyjny (European Resolution Authority) z uprawnieniami i narzędziami do radzenia sobie z upadłościami systemicznych banków operujących transgranicznie. Drugi polega na konieczności wzmocnienia koordynacji polityk gospodarczych poszczególnych krajów UE, zarówno w aspekcie makroekonomicznym, jak i strukturalnym oraz finansowym. Trzecim, najbardziej aktualnym priorytetem jest pobudzenie gospodarki i zwalczanie rosnącego bezrobocia.

Dominique Strauss-Kahn wziął również udział w telewizyjnej debacie panelowej, transmitowanej na żywo z Zamku Królewskiego w Warszawie. W debacie zatytułowanej “20 lat transformacji w Centralnej i Wschodniej Europie: wypełniając obietnice” wzięli ponadto udział: była Prezydent Łotwy Vaira Vike-Freiberga, publicysta „Gazety Wyborczej” Adam Michnik oraz historyk Jacques Rupnik. Dominique Strauss-Kahn wskazał w swym wystąpieniu, że kraje naszego regionu w ciągu okresu transformacji doświadczyły niespotykanego wzrostu jakości życia, czego nie dałoby się osiągnąć bez integracji z krajami Europy Zachodniej. Strauss-Kahn wskazał również, że dobre zarządzanie finansami i gospodarką, mocne instytucje i zdrowa polityka gospodarcza pozwoliły Polsce uniknąć nadmiernych skutków kryzysu finansowego. Linia kredytowa MFW udzielona Polsce w wysokości 20 mld dolarów była tylko jednym z elementów, które pomogły Polsce relatywnie bezboleśnie przetrwać kryzys.