Druga fala odpowiedzi Ministerstwa Finansów w sprawie interpretacji Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

PIU otrzymała od Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów odpowiedzi na drugą falę zapytań, związanych z wątpliwościami co do Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przesłane do Ministerstwa Finansów pytania oraz otrzymane odpowiedzi stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Pytania zostały przesłane do Ministerstwa Finansów w związku z wątpliwościami zakładów ubezpieczeń co do stosowania niektórych zapisów wspomnianej wyżej Ustawy.

Przypominamy, że odpowiedzi na pierwszą falę zapytań, dotyczących innych zagadnień tej samej Ustawy, PIU przesłała w Komunikacie 17/2010 z dnia 24 lutego br.

 W przypadku kolejnych zapytań oraz odpowiedzi w sprawie stosowania powyższej Ustawy PIU prześle niezwłocznie swoim członkom wszelkie niezbędne materiały.

Załącznik 1
Załącznik 2