Debata pt. „Ubezpieczenia zdrowotne a efektywność systemu opieki zdrowotnej ” na Wydziale Zarządzania UW

Szef Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych PIU oraz dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych PZU Życie S.A., Pan Paweł Kalbarczyk, weźmie udział w debacie „Ubezpieczenia zdrowotne a efektywność systemu ochrony zdrowia”, która odbędzie się 15 kwietnia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Tematami dyskusji będą:
– definicja systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce,
– monopol czy otwarty rynek ubezpieczeń zdrowotnych?
– dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne uzupełnieniem powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych,
– warunki rozwoju komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce.

 Oprócz przedstawiciela PIU w debacie udział wezmą:
·    Andrzej Włodarczyk – lekarz, ekspert systemu zdrowia (wprowadzenie)
·    Jakub Szulc – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
·    Bolesław Piecha – Przewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu RP
·    Leszek Sikorski – Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
·    Alicja Sobczak – Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski
·    Mariusz Ignatowicz – Partner PricewaterhouseCoopers