21 czerwca 2006

11 września 2009
/

Pierwsze spotkanie podsumowywujące “Sygnały z rynku” odbyło się 21 Czerwca 2006.Zostały poruszone następujące kwestie:Panel 1: Uaktualnienie postępu prac CEIOPS nad Solvency IIPanel 2: Wpływ Solvency II na udziałowców oraz ubezpieczonychPanel 3: Wpływ Solvency II na produkty i rynki ubezpieczeniowePanel 4: […]