EIOPA opublikowała wyniki testów warunków skrajnych w sektorze ubezpieczeń za rok 2014

17 grudnia 2014
/
Solvency II Wiadomości

30 listopada ogłoszono wyniki przeprowadzonych przez EIOPA testów warunków skrajnych, które dotyczyły odporności sektora ubezpieczeń. Insurance Europe wydała oświadczenie zawierające komentarz na temat tych wyników, w którym Olav Jones, zastępca dyrektora generalnego Insurance Europe, powiedział: „Europejscy ubezpieczyciele przyjmują z zadowoleniem […]

Projekt aktu delegowanego Solvency II

4 listopada 2014
/
Solvency II Wiadomości

10 października Komisja Europejska przyjęła projekt aktu delegowanego implementującego zasady Solvency II. Parlament Europejski i Rada mają 6 miesięcy na zaakceptowanie dokumentu. Komisja podtrzymuje termin wejścia w życie systemu Solvency II – 1 stycznia 2016 r.Akt delegowany to drugi poziom […]

Przesłanie do KE wspólnego pisma w sprawie inwestycji długoterminowych

8 października 2014
/
Solvency II Wiadomości

23 września Insurance Europe wraz z Forum CRO i CFO przesłała do KE wspólne pismo dotyczące obaw związanych ze zdolnością ubezpieczycieli do długoterminowego inwestowania w kontekście aktualnych narzutów kapitałowych w Solvency II. W piśmie stwierdzono, że odbudowa finansowania długoterminowego jest […]

Uwagi na temat drugich konsultacji IAIS dotyczących BCR

/
Solvency II Wiadomości

W dniu 8 sierpnia Insurance Europe udzieliła odpowiedzi w ramach drugich konsultacji IAIS dotyczących podstawowego wymogu kapitałowego (BCR) dla ubezpieczycieli  o znaczeniu systemowym globalnie (G-SII).W swojej odpowiedzi Insurance Europe zauważyła, że pomimo przekazania dodatkowych szczegółów kompleksowa ocena kalibracji BCR nie […]

Insurance Europe odnosi się do zestawu ITS zaprezentowanego przez EIOPA

11 sierpnia 2014
/
Solvency II Wiadomości

30 czerwca Insurance Europe przekazała odpowiedź w ramach zorganizowanych przez EIOPA konsultacji publicznych w sprawie pierwszego zestawu wykonawczych standardów technicznych (ITS) do Solvency II, które mają zastosowanie do procesów dotyczących akceptacji korekty dopasowującej, pomocniczych funduszy własnych, parametrów specyficznych dla danego […]

Wytyczne kolegiów organów nadzoru powinny być elastyczne

/
Solvency II Wiadomości

30 czerwca Insurance Europe przekazała odpowiedź w ramach zorganizowanych przez EIOPA konsultacji publicznych w sprawie wytycznych mających zastosowanie do funkcjonowania operacyjnego kolegiów określających wymogi na potrzeby skutecznej i wydajnej współpracy kolegiów organów nadzoru.Wytyczne te szczegółowo definiują obowiązki członków i uczestników […]

EIOPA uruchamia konsultacje na temat pierwszych wytycznych Solvency II

/
Solvency II Wiadomości

2 czerwca Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował pierwszy zestaw wytycznych w celu przeprowadzenia konsultacji w ramach planu wdrożenia systemu Solvency II, które ma nastąpić 1 stycznia 2016 r. Wytyczne są wydawane na zasadzie „comply or […]

Omówienie testu warunków skrajnych EIOPA

/
Solvency II Wiadomości

20 maja Insurance Europe wzięła udział w branżowych warsztatach zorganizowanych przez EIOPA, których celem było przedstawienie planowanego procesu, ram czasowych i specyfikacji technicznych organizowanego przez urząd testu warunków skrajnych dla branży ubezpieczeniowej, który rozpoczął się 30 kwietnia.Insurance Europe wyraziła obawy […]

28 stycznia 2008

11 września 2009
/

Drugie spotkanie podsumowywujące “Sygnały z rynku” odbyło się 28  Stycznia 2008.Zostały poruszone następujące kwestie:Panel 1: Uaktualnienie postępu prac nad Solvency II i znaczenie Czwartego Badania Ilościowego QIS4.Panel 2: Implementacja zasady proporcjonalności, zwłaszcza w odniesieniu do SME.Panel 3: Wypłacalność GrupPanel 4: […]