Konkurs im. Leona Kozickiego w 2009 r. rozstrzygnięty

12 listopada 2009
/
Konkursy PIU

W konkursie im. Leona Kozickiego za najlepsze prace magisterskie 2009 r. Zarząd Polskiej Izby Ubezpieczeń na wniosek Komitetu Opiniującego przyznał nagrodę główną Joannie Zawarskiej za pracę pt.: „Wybrane źródła odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek kapitałowych i dostępne rozwiązania ubezpieczeniowe” napisaną […]