Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w sprawie rządowego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

/
Aktualności

18 września 2009 r. odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, poświęcone dyskusji nad konsekwencjami ewentualnego wprowadzenia w życie rządowego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (druk nr 1829). W posiedzeniu oprócz posłów i przedstawicieli wnioskodawcy, wzięli udział miedzy innymi przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń, Związku Banków Polskich oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

/
Aktualności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się 27 sierpnia 2009 do Polskiej Izby Ubezpieczeń o zaopiniowanie projektu rozporządzania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę – z terminem udzielenia odpowiedzi do dnia następnego, tj. 28 sierpnia bieżącego roku.

Projekt ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

/
Aktualności

W dniu 26 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. W związku z wątpliwościami co do zakresu projektu oraz licznymi pytaniami do strony rządowej, Komisja postanowiła przekazać projekt do Podkomisji Instytucji Finansowych.

Struktura sprzedaży ubezpieczeń w 2008 r.

28 października 2009
/
Aktualności

Jeśli mamy ubezpieczyć mieszkanie czy samochód, najczęściej korzystamy z pomocy agenta. Na rynku życiowym z kolei prym wśród pośredników wiodą banki i instytucje finansowe – wynika ze wstępnych danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Kontrowersje wokół nowelizacji prawa o ruchu drogowym

/
Aktualności

Czwartkowa decyzja Sejmu w sprawie tzw. odholowywania, odrzucająca wszystkie poprawki Senatu, oznacza przyzwolenie na jazdę autem bez zawierania umowy ubezpieczenia OC. Sejm zlikwidował praktycznie wszelkie sankcje za brak polisy, która – przypomnijmy – jest w Polsce obowiązkowa. Prawo przewiduje co prawda mandat dla kierowcy, który nie posiada przy sobie potwierdzenia polisy – 50 zł. Jeśli pojazd jest nieubezpieczony, karę nałoży na kierowcę UFG.

Perspektywy rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych – różne scenariusze

15 września 2009
/
Aktualności

Polacy wydali w zeszłym roku z własnej kieszeni na opiekę zdrowotną ponad 25 mld zł. Według prognoz Polskiej Izby Ubezpieczeń do 2012 r. poziom tych wydatków wzrośnie do 40 mld zł. Tymczasem przychód ubezpieczycieli z tytułu polis zdrowotnych wynosi jedynie 120-150 mln zł, co stanowi tylko 0,5 – 0,6 proc. prywatnych wydatków na usługi medyczne. Jak wygląda przyszłość ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce? Czy będą sie one rozwijać z korzyścią dla pacjentów? Przedstawiciele PIU nakreślili trzy możliwe scenariusze rozwoju polis zdrowotnych w Polsce do roku 2012.