Ujednolicenie dyrektyw komunikacyjnych

6 listopada 2009
/
Aktualności

Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr L 263/11 z 7 października 2009 r. opublikowana została „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009r. w sprawie ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności”.

Sąd zabezpiecza roszczenie PIU wobec firmy Casus

/
Aktualności

Sąd Okręgowy w Warszawie podjął decyzję o zabezpieczeniu roszczenia PIU wobec kancelarii odszkodowawczej Casus. Zgodnie z decyzją, kancelaria na czas trwania postępowania ma obowiązek zaprzestania publikacji reklam, wprowadzających w błąd klientów. Zakaz dotyczy wszystkich środków masowego przekazu.

PIU na targach turystycznych TT Warsaw

/
Aktualności

W tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw po raz pierwszy weźmie udział Polska Izba Ubezpieczeń. PIU wspólnie z Polską Izbą Turystyki zorganizuje panel dyskusyjny pt. „Fundusz Zabezpieczeń Turystycznych, jako gwarancja chroniąca turystów i touroperatorów”.

PIU na Forum Ekonomicznym w Krynicy

/
Aktualności

Polska Izba Ubezpieczeń po raz pierwszy wzięła udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy. W tegorocznej edycji, która odbywała się w dn. 9 – 12 września, PIU zorganizowała panel dyskusyjny pt. „Prywatne ubezpieczenia zdrowotne jako element ochrony zdrowia w Europie”.

Posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia obywatelskiego projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

/
Aktualności

22 października 2009 r. odbyło się pierwsze, w całości poświecone sprawom organizacyjnym, posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia obywatelskiego projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2000). W posiedzeniu oprócz posłów i przedstawicieli wnioskodawcy – Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM wzięli udział także przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w sprawie rządowego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

/
Aktualności

21 października 2009 r. odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, poświęcone rozpatrzeniu sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej dot. rządowego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (druk nr 1829). W posiedzeniu oprócz posłów i przedstawicieli wnioskodawcy wzięli udział m.in. przedstawiciele PIU.