Posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia obywatelskiego projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

6 listopada 2009
/
Aktualności

22 października 2009 r. odbyło się pierwsze, w całości poświecone sprawom organizacyjnym, posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia obywatelskiego projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2000). W posiedzeniu oprócz posłów i przedstawicieli wnioskodawcy – Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM wzięli udział także przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w sprawie rządowego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

/
Aktualności

21 października 2009 r. odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, poświęcone rozpatrzeniu sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej dot. rządowego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (druk nr 1829). W posiedzeniu oprócz posłów i przedstawicieli wnioskodawcy wzięli udział m.in. przedstawiciele PIU.

Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w sprawie rządowego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

/
Aktualności

18 września 2009 r. odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, poświęcone dyskusji nad konsekwencjami ewentualnego wprowadzenia w życie rządowego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (druk nr 1829). W posiedzeniu oprócz posłów i przedstawicieli wnioskodawcy, wzięli udział miedzy innymi przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń, Związku Banków Polskich oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

/
Aktualności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się 27 sierpnia 2009 do Polskiej Izby Ubezpieczeń o zaopiniowanie projektu rozporządzania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę – z terminem udzielenia odpowiedzi do dnia następnego, tj. 28 sierpnia bieżącego roku.

Projekt ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

/
Aktualności

W dniu 26 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. W związku z wątpliwościami co do zakresu projektu oraz licznymi pytaniami do strony rządowej, Komisja postanowiła przekazać projekt do Podkomisji Instytucji Finansowych.