Perspektywy rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych – różne scenariusze

15 września 2009
/
Aktualności

Polacy wydali w zeszłym roku z własnej kieszeni na opiekę zdrowotną ponad 25 mld zł. Według prognoz Polskiej Izby Ubezpieczeń do 2012 r. poziom tych wydatków wzrośnie do 40 mld zł. Tymczasem przychód ubezpieczycieli z tytułu polis zdrowotnych wynosi jedynie 120-150 mln zł, co stanowi tylko 0,5 – 0,6 proc. prywatnych wydatków na usługi medyczne. Jak wygląda przyszłość ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce? Czy będą sie one rozwijać z korzyścią dla pacjentów? Przedstawiciele PIU nakreślili trzy możliwe scenariusze rozwoju polis zdrowotnych w Polsce do roku 2012.

PIU Running Cup 2009 podczas Maratonu Warszawskiego – Polska Izba Ubezpieczeń zaprasza do biegania

/
AktualnościImprezy sportowe

W tegorocznej 31. edycji Maratonu Warszawskiego startujący przedstawiciele zakładów ubezpieczeń będą mogli ubiegać się o nagrodę PIU Runnig Cup 2009. Ubezpieczyciele będą mogli wystawiać swoje 6-osobowe ekipy w biegu sztafetowym, w ramach programu Firma Przyjazna Bieganiu, corocznie rozgrywanego w przeddzień biegu głównego, czyli Maratonu Warszawskiego. W tym roku sztafety odbywać się będą w sobotę 26 września, natomiast bieg główny – w niedzielę, 27 września. Celem imprezy jest nie tylko propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, ale również wsparcie akcji charytatywnej organizowanej przez Fundację „Maraton Warszawski”.

Kolejne uzgodnienia ws. dostępu zakładów ubezpieczeń do systemu CEPiK

14 września 2009
/
Aktualności

W dn. 15 i 17 czerwca br. w MSWiA odbyły się 2 konferencje uzgodnieniowe w sprawie projektu Ustawy o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Izba przedłożyła podczas tych konferencji wyniki konsultacji projektu Ustawy po uzgodnieniach z 26 lutego. PIU uzyskała ze strony MSWiA potwierdzenie, że zakładom ubezpieczeń i Izbie zostanie zapewniony ustawowy bezpłatny dostęp do systemu CEPiK.

Projekt powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyresortowych Zespołów Roboczych do Spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro

/
Aktualności

W dniu 14 lipca Polska Izba Ubezpieczeń otrzymała projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyresortowych Zespołów Roboczych do Spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską.

PIU ws. projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług

/
Aktualności

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (z 2 lipca 2009 r.). Informacja o tym projekcie została też przekazana wszystkim Członkom Izby.

PIU krytyczne wobec udzielania zamówień publicznych na ubezpieczenia grupowe

/
Aktualności

Polska Izba Ubezpieczeń wystosowała pismo do pana Jacka Sadowego, prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zawierające krytyczne uwagi do opinii UZP pt. Udzielanie zamówień na pracownicze grupowe ubezpieczenia na życie. W opinii tej UZP rekomenduje stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście zawierania umów grupowego ubezpieczenia na życie.

Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej

/
Aktualności

W dniu 10 czerwca br. Komisja Finansów Publicznych Sejmu RP w pierwszym czytaniu przyjęła poselski projekt ustawy: o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Dodatkowe badania techniczne pojazdów nie zawsze potrzebne

/
Aktualności

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Nr 97 poz. 802 z dnia 23 czerwca 2009 r.). Wprowadza ona nowe zasady przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu, którego koszt uwzględniany jest w odszkodowaniu z ubezpieczenia OC lub AC.