Kolejne firmy w porozumieniu regresowym

10 listopada 2009
/
Aktualności

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń przystąpi do umowy w sprawie zasad i trybu wzajemnego uznawania roszczeń regresowych. Będzie 13. zakładem ubezpieczeń, który przystąpi do tego porozumienia.

Ujednolicenie dyrektyw komunikacyjnych

/
Aktualności

Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr L 263/11 z 7 października 2009 r. opublikowana została „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009r. w sprawie ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności”.

Sąd zabezpiecza roszczenie PIU wobec firmy Casus

/
Aktualności

Sąd Okręgowy w Warszawie podjął decyzję o zabezpieczeniu roszczenia PIU wobec kancelarii odszkodowawczej Casus. Zgodnie z decyzją, kancelaria na czas trwania postępowania ma obowiązek zaprzestania publikacji reklam, wprowadzających w błąd klientów. Zakaz dotyczy wszystkich środków masowego przekazu.

PIU na targach turystycznych TT Warsaw

/
Aktualności

W tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw po raz pierwszy weźmie udział Polska Izba Ubezpieczeń. PIU wspólnie z Polską Izbą Turystyki zorganizuje panel dyskusyjny pt. „Fundusz Zabezpieczeń Turystycznych, jako gwarancja chroniąca turystów i touroperatorów”.

PIU na Forum Ekonomicznym w Krynicy

/
Aktualności

Polska Izba Ubezpieczeń po raz pierwszy wzięła udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy. W tegorocznej edycji, która odbywała się w dn. 9 – 12 września, PIU zorganizowała panel dyskusyjny pt. „Prywatne ubezpieczenia zdrowotne jako element ochrony zdrowia w Europie”.