Sejm popiera PIU w sprawie ubezpieczenia przyczep

15 lutego 2010
/
Aktualności

Po posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury dotyczącym pozostawienia przyczep w katalogu pojazdów mechanicznych, zgodnie z poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, Sejm w głosowaniu plenarnym przyjął senackie poprawki. Przychylił się tym samym do postulatów Polskiej Izby Ubezpieczeń, aby przyjęto przepisy, na podstawie których przyczepy w dalszym ciągu podlegać będą obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. PIU optowała za takim rozwiązaniem zarówno w pracach Sejmowej Komisji Infrastruktury, jak i Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej.

Kolejne dodatki specjalne do „Dziennika Gazety Prawnej” pod patronatem PIU – okres ferii zimowych to czas podróży i ubezpieczeń turystycznych

/
Aktualności

Polska Izba Ubezpieczeń objęła patronat nad kolejnymi specjalnymi dodatkami do „Dziennika Gazety Prawnej”. W okresie ferii zimowych najbardziej aktualnym tematem są podróże i ubezpieczenia turystyczne. Pierwszy dodatek na ten temat ukazał się w „Dzienniku Gazecie Prawnej” 22 stycznia, natomiast kolejny został wydany 12 lutego.

Atradius nowym członkiem PIU

17 grudnia 2009
/
Aktualności

Polska Izba Ubezpieczeń poszerzyła grono członków o kolejną firmę – Atradius Credit Insurance NV Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.

RGA nowym członkiem PIU

8 grudnia 2009
/
Aktualności

W szeregi członków Polskiej Izby Ubezpieczeń wstąpił nowy podmiot – RGA International
Reinsurance Company Limited Oddział w Polsce.

RGA nowym członkiem PIU

/
Aktualności

W szeregi członków Polskiej Izby Ubezpieczeń wstąpił nowy podmiot – RGA International
Reinsurance Company Limited Oddział w Polsce.