Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w sprawie rządowego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

/
Aktualności

18 września 2009 r. odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, poświęcone dyskusji nad konsekwencjami ewentualnego wprowadzenia w życie rządowego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (druk nr 1829). W posiedzeniu oprócz posłów i przedstawicieli wnioskodawcy, wzięli udział miedzy innymi przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń, Związku Banków Polskich oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

/
Aktualności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się 27 sierpnia 2009 do Polskiej Izby Ubezpieczeń o zaopiniowanie projektu rozporządzania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę – z terminem udzielenia odpowiedzi do dnia następnego, tj. 28 sierpnia bieżącego roku.

Projekt ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

/
Aktualności

W dniu 26 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. W związku z wątpliwościami co do zakresu projektu oraz licznymi pytaniami do strony rządowej, Komisja postanowiła przekazać projekt do Podkomisji Instytucji Finansowych.

Struktura sprzedaży ubezpieczeń w 2008 r.

28 października 2009
/
Aktualności

Jeśli mamy ubezpieczyć mieszkanie czy samochód, najczęściej korzystamy z pomocy agenta. Na rynku życiowym z kolei prym wśród pośredników wiodą banki i instytucje finansowe – wynika ze wstępnych danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Kontrowersje wokół nowelizacji prawa o ruchu drogowym

/
Aktualności

Czwartkowa decyzja Sejmu w sprawie tzw. odholowywania, odrzucająca wszystkie poprawki Senatu, oznacza przyzwolenie na jazdę autem bez zawierania umowy ubezpieczenia OC. Sejm zlikwidował praktycznie wszelkie sankcje za brak polisy, która – przypomnijmy – jest w Polsce obowiązkowa. Prawo przewiduje co prawda mandat dla kierowcy, który nie posiada przy sobie potwierdzenia polisy – 50 zł. Jeśli pojazd jest nieubezpieczony, karę nałoży na kierowcę UFG.

Perspektywy rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych – różne scenariusze

15 września 2009
/
Aktualności

Polacy wydali w zeszłym roku z własnej kieszeni na opiekę zdrowotną ponad 25 mld zł. Według prognoz Polskiej Izby Ubezpieczeń do 2012 r. poziom tych wydatków wzrośnie do 40 mld zł. Tymczasem przychód ubezpieczycieli z tytułu polis zdrowotnych wynosi jedynie 120-150 mln zł, co stanowi tylko 0,5 – 0,6 proc. prywatnych wydatków na usługi medyczne. Jak wygląda przyszłość ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce? Czy będą sie one rozwijać z korzyścią dla pacjentów? Przedstawiciele PIU nakreślili trzy możliwe scenariusze rozwoju polis zdrowotnych w Polsce do roku 2012.

PIU Running Cup 2009 podczas Maratonu Warszawskiego – Polska Izba Ubezpieczeń zaprasza do biegania

/
AktualnościImprezy sportowe

W tegorocznej 31. edycji Maratonu Warszawskiego startujący przedstawiciele zakładów ubezpieczeń będą mogli ubiegać się o nagrodę PIU Runnig Cup 2009. Ubezpieczyciele będą mogli wystawiać swoje 6-osobowe ekipy w biegu sztafetowym, w ramach programu Firma Przyjazna Bieganiu, corocznie rozgrywanego w przeddzień biegu głównego, czyli Maratonu Warszawskiego. W tym roku sztafety odbywać się będą w sobotę 26 września, natomiast bieg główny – w niedzielę, 27 września. Celem imprezy jest nie tylko propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, ale również wsparcie akcji charytatywnej organizowanej przez Fundację „Maraton Warszawski”.

Kolejne uzgodnienia ws. dostępu zakładów ubezpieczeń do systemu CEPiK

14 września 2009
/
Aktualności

W dn. 15 i 17 czerwca br. w MSWiA odbyły się 2 konferencje uzgodnieniowe w sprawie projektu Ustawy o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Izba przedłożyła podczas tych konferencji wyniki konsultacji projektu Ustawy po uzgodnieniach z 26 lutego. PIU uzyskała ze strony MSWiA potwierdzenie, że zakładom ubezpieczeń i Izbie zostanie zapewniony ustawowy bezpłatny dostęp do systemu CEPiK.