Uniqa zwycięzcą PIU Cup 2010

8 czerwca 2010
/
AktualnościImprezy sportowe

Stojący na bardzo wysokim poziomie i niezwykle emocjonujący halowy turniej ubezpieczeniowych szóstek piłkarskich PIU Cup 2010 wygrała drużyna Uniqi. W finale pokonała 7:3 ekipę Warty. W meczu o 3. miejsce Axa Direct dopiero w rzutach karnych okazała się lepsza od […]

Robocze śniadanie z Ministrem Jakubem Szulcem

26 maja 2010
/
Aktualności

W dniu dzisiejszym odbywa się śniadanie robocze Brytyjsko-Polskiej Izby Handlu (BPCC) z udziałem Wiceministra Zdrowia Jakuba Szulca oraz Pawła Kalbarczyka, Przewodniczącego Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych PIU. Jest  to kontynuacja zainicjowanej przez Izbę Handlu dyskusji na temat innowacyjnych rozwiązań z zakresu finansowania sektora usług medycznych w Polsce.

Powstał projekt zmiany ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

/
Aktualności

Po blisko dwóch latach pracy Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powstał projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Podczas uzgodnień międzyresortowych, które odbyły się bez udziału organizacji społecznych, wypracowano projekt, który częściowo różni się od poprzednio przyjętej – także przy udziale PIU – wersji.

Druga fala odpowiedzi Ministerstwa Finansów w sprawie interpretacji Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

/
Aktualności

PIU otrzymała od Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów odpowiedzi na drugą falę zapytań, związanych z wątpliwościami co do Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przesłane do Ministerstwa Finansów pytania oraz otrzymane odpowiedzi stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Dyrektor Zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego z wizytą w Polsce

/
Aktualności

Dominique Strauss-Kahn, Dyrektor Zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego podczas jednodniowej wizyty w Polsce wygłosił wykład w Szkole Głównej Handlowej pt. „After the Global Financial Crisis – The Road Ahead for Europe”, w którym wskazał na trzy podstawowe obszary działań dla Europy, jakie wyłaniają się z refleksji nad aktualnym kryzysem finansowym.

Pierwsze czytanie projektu ustawy – o zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wraz z projektami aktó

/
Aktualności

W dniu 8 kwietnia 2010. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy – o zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wraz z projektami aktów wykonawczych (druk nr 2875) na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Ubezpieczyciele likwidują szkody powodziowe

19 maja 2010
/
Aktualności

Zakłady ubezpieczeń, których klienci mieszkają na terenach dotkniętych przez powódź, uruchomiły specjalne sztaby kryzysowe. Ubezpieczyciele wprowadzili także ścieżkę tzw. szybkiej likwidacji szkód. Przy mniejszych zniszczeniach pełne odszkodowanie jest wypłacane poszkodowanym już po kilku dniach, bez szczegółowej procedury szacowania zniszczeń.

PIU Cup 2010 – drugi halowy turniej piłkarski

4 maja 2010
/
AktualnościImprezy sportowe

Polska Izba Ubezpieczeń już po raz drugi zorganizowała halowy turniej piłkarskich szóstek – PIU Cup. Do udziału zapraszono drużyny wszystkich zakładów ubezpieczeń działających w Polsce. Turniej po raz pierwszy rozegrano w ubiegłym roku i wzięło w nim udział 16 drużyn. […]