Samochodem na wakacje

24 czerwca 2015
/
Aktualności

Najbliższe trzy miesiące to czas nieustających wyjazdów wakacyjnych. Niestety to jednocześnie czas wzmożonego ruchu na drogach i większej liczby wypadków.

Nie wstępuj w związek, na który nie jesteś gotowy

15 czerwca 2014
/
Aktualności

Po raz pierwszy wszystkie działające w Polsce instytucje ubezpieczeniowe, łącznie z nadzorem finansowym, zjednoczyły siły i uruchamiają wspólną kampanię informacyjną. Inicjatorem i głównym sponsorem kampanii jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, partnerami: Polska Izba Ubezpieczeń, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Rzecznik Ubezpieczonych oraz Komisja Nadzoru Finansowego, jako partner honorowy.

Powstaje baza zdarzeń i szkód

23 stycznia 2014
/
Aktualności

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym uruchamiają projekt wdrożenia Bazy Zdarzeń i Szkód (BZS). Baza zawierać będzie dane o ubezpieczeniach majątkowych (poza komunikacyjnymi, dla których baza funkcjonuje już w UFG) oraz ubezpieczeniach na życie.

Karta produktu ufk zaprezentowana w EIOPA

16 grudnia 2013
/
Aktualności

10 grudnia 2013 r. przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń spotkali się z Gabrielem Bernardino, przewodniczącym Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz reprezentantami urzędu. Celem spotkania była prezentacja Rekomendacji dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.