Nie wstępuj w związek, na który nie jesteś gotowy

15 czerwca 2014
/
Aktualności

Po raz pierwszy wszystkie działające w Polsce instytucje ubezpieczeniowe, łącznie z nadzorem finansowym, zjednoczyły siły i uruchamiają wspólną kampanię informacyjną. Inicjatorem i głównym sponsorem kampanii jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, partnerami: Polska Izba Ubezpieczeń, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Rzecznik Ubezpieczonych oraz Komisja Nadzoru Finansowego, jako partner honorowy.

Powstaje baza zdarzeń i szkód

23 stycznia 2014
/
Aktualności

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym uruchamiają projekt wdrożenia Bazy Zdarzeń i Szkód (BZS). Baza zawierać będzie dane o ubezpieczeniach majątkowych (poza komunikacyjnymi, dla których baza funkcjonuje już w UFG) oraz ubezpieczeniach na życie.

Karta produktu ufk zaprezentowana w EIOPA

16 grudnia 2013
/
Aktualności

10 grudnia 2013 r. przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń spotkali się z Gabrielem Bernardino, przewodniczącym Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz reprezentantami urzędu. Celem spotkania była prezentacja Rekomendacji dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Udział PIU w Forum Ekonomicznym w Krynicy – relacja

23 września 2013
/
Aktualności

W dniach 3-5 września br. odbyło się XXIII Forum Ekonomiczne w Krynicy – jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce, na którym co roku pojawiają się liderzy świata biznesu i polityki. Podobnie jak w latach poprzednich, Polska Izba Ubezpieczeń była partnerem Forum Ekonomicznego, w tym ścieżki tematycznej Forum Ochrony Zdrowia.