27 lutego 2018

Ubezpieczyciele gotowi na RODO, ale przedłużają się konsultacje

Autor: Anna Kwiatkowska

Przedłużają się publiczne i międzyresortowe konsultacje dotyczące wdrożenia RODO. To oznacza, że przepisy, które umożliwiają nam pełne wdrożenie RODO, mogą nie zostać uchwalone do 25 maja. Niepewność prawna oznacza koszty, ale też ryzyko operacyjne. 

Brak uchwalonych przepisów?

Jeśli tak się stanie, po 25 maja będziemy opierać działania na dotychczasowych przepisach ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz stosować ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych bezpośrednio, bez przepisów wprowadzających. Zapisy w rozporządzeniu są jednak na tyle ogólne, że stwarzają problemy interpretacyjne.

Implementacja RODO to proces wieloetapowy, który wymaga stabilności legislacyjnej. Opóźnienia czy niepewność co do uchwalonych zmian jest niekorzystna dla branży. Wprowadza chaos operacyjny, generuje niepotrzebne koszty. Zwłaszcza, że – przypomnijmy – istotne propozycje zapisów dla ubezpieczycieli zostały już uwzględnione w projekcie ustawy. Projekt ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych został opublikowany we wrześniu 2017 r.

Przygotowani na ryzyko

Taka sytuacja wymaga oczywiście podjęcia działań. Izba przygotuje więc analizy, które ułatwią wypracowanie branżowego podejścia w okresie przejściowym. Będziemy kontynuować dialog z ministerstwami i urzędami, by w sposób uzgodniony zagwarantować jednolitą interpretację istniejących przepisów. Mimo wszystko mamy nadzieję, że proces legislacyjny zakończy się w maju.

Ubezpieczyciele gotowi na RODO

Na forum Polskiej Izby Ubezpieczeń pracujemy intensywnie nad przygotowaniem branży do RODO od momentu wejścia w życie rozporządzenia, czyli od 25 maja 2016 r. W ramach porozumienia z GIODO stworzyliśmy Kodeks Dobrych Praktyk Ochrony Danych Osobowych w ubezpieczeniach, który teraz będzie konsultowany – to obowiązek wynikający z RODO. W 2017 r. wielokrotnie spotykaliśmy się z przedstawicielami Ministerstw Cyfryzacji i Finansów, omawialiśmy konieczne zmiany w ustawach ubezpieczeniowych. Przygotowaliśmy szczegółowe opracowania dotyczące barier związanych z RODO na forum FinTech i daliśmy rekomendacje, jak je rozwiązać. Zorganizowaliśmy warsztaty dla przedstawicieli branży. Zakłady dostosowały procesy, by rozporządzenie wprowadzić. Jako branża jesteśmy więc gotowi.