8 lipca 2021

Ubezpieczenia pomagają – jakie świadczenia przysługują nam z OC ppm?

Autor: Łukasz Kulisiewicz, Monika Chłopik, Agnieszka Dąbrowska, Agnieszka Durska

 

Właściciele samochodów „nie są zachwyceni”, gdy muszą spełnić obowiązek i kupić OC ppm.  Zastanawiają się wtedy, po co mają znów zapłacić kilkaset złotych składki, skoro nigdy nie mieli żadnego wypadku czy kolizji. Większość traktuje to jako podatek, a wiadomo, że tych nie lubimy z założenia. Tymczasem, kupując OC powinniśmy dostawać do przejrzenia również obowiązkowo statystyki wypadkowe policji. I jasny komunikat – polisa OC chroni nie tylko poszkodowanych w wypadkach, ale też nas przed skutkami finansowymi tychże. Czy czas na zmianę komunikacji? Jaka jest świadomość Polaków dotycząca świadczeń z OC ppm? I dlaczego warto mówić o tym, jak ubezpieczenia pomagają?

Tragiczne statystyki

Wszyscy mamy przed oczami obraz strażaka niosącego dwuipółletniego chłopca. W wypadku samochodowym w Stalowej Woli zginęli jego rodzice. Zdjęcie powoduje, że większość z nas ma łzy w oczach. Zaczynamy dyskutować w Internecie, co dalej z dziećmi, kto im pomoże. Jak rozliczyć sprawcę wypadku? Czy on za to zapłaci? Miejmy nadzieję, że ten obraz sprawi też, że wielu kierowców zdejmie nogę z gazu i przypomni go sobie zanim beztrosko uruchomi silnik, będąc na  podwójnym gazie – sprawca był niestety pijany. Tymczasem warto pokazać, jak ubezpieczenia pomagają w takich wypadkach.

Pieniądze nie wrócą życia – ubezpieczenia pomagają

Jeden z najczęściej powtarzanych komentarzy: pieniądze nie zastąpią dzieciom rodziców. Tak, to prawda, ale pozwolą im żyć na niezmienionym materialnym poziomie. I te pieniądze wypłaca ubezpieczyciel. W takich sytuacjach prawo wskazuje, z jakimi roszczeniami można wystąpić:

  • Zwrot kosztów pogrzebu osobie, która je poniosła.
  • Renta alimentacyjna – jeżeli na poszkodowanym ciążył obowiązek alimentacyjny. Krąg osób uprawnionych określają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W praktyce dotyczy to najczęściej dzieci, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Jeśli wymagają tego zasady współżycia społecznego, renta będzie przysługiwała również osobom, którym zmarły stale i dobrowolnie dostarczał środków utrzymania. Rozmiar należnej uprawnionym renty zależy od możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego oraz potrzeb uprawnionego. Wpływ na jej wysokość mają także świadczenia otrzymywane z KRUS/ ZUS. Czas wypłacania tej renty jest uzależniony od prawdopodobnego czasu trwania obowiązku alimentacyjnego. Najczęściej, w przypadku dzieci, jest to osiągnięcie pełnoletności lub zakończenie edukacji. Osobą uprawnioną do takiej renty może być także małżonek osoby zmarłej.

Ubezpieczenia pomagają – odszkodowanie

  • Stosowne odszkodowanie dla najbliższych członków rodziny zmarłego, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Może to dotyczyć sytuacji, kiedy umiera rodzic i dzieci nie mogą liczyć na jego obecność, wkład w wychowanie. Powstaje konieczność zatrudnienia opiekunki lub zaangażowania członka rodziny do opieki i pomocy, czyli tzw. inne trudne do oszacowania w pieniądzu uszczerbki majątkowe. Nie decyduje tu formalna kolejność pokrewieństwa, ale faktyczny układ stosunków rodzinnych.

Zadośćuczynienie

  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę dla najbliższych członków rodziny. Tu jednak brakuje konkretnych wskazań, o jakie kwoty mogą występować osoby uprawnione. Zawsze jest to przedmiotem indywidualnego badania. Od kilku lat postulujemy, by powstały jasne wytyczne dotyczące kwot wypłacanych bliskim. Od osoby uprawnionej przeżywającej dramat związany z tragiczną i nagłą śmiercią osoby najbliższej, nie należy bowiem oczekiwać, że będzie przeszukiwała Internet, analizując w jakiej kwocie i od kogo może domagać się naprawienia wyrządzonej szkody. To bardzo istotne dla poszkodowanych, przewidywalność w takich chwilach wiele by ułatwiła.

Ubezpieczyciele pomagają

Osoby w traumie, dotknięte tragedią nie są w stanie załatwiać określonych formalności. Racjonalne podejmowanie decyzji w tak strasznych chwilach jest trudne. Zdarza się, że wykorzystują to niektórzy doradcy, pośrednicy. Tymczasem formalności związane z uzyskaniem świadczeń należnych z OC ppm nie są skomplikowane, a jakiekolwiek pośrednictwo to zmniejszenie wypłaty, często o znaczące sumy. Warto więc komunikować i podkreślać, że w zgłoszeniu szkody pomagają ubezpieczyciele, że każdy jest w stanie poradzić sobie samodzielnie. Na zgłoszenie szkody jest też sporo czasu – nie trzeba tego robić w najkrytyczniejszym momencie, kiedy działamy pod wpływem stresu. Pamiętajmy też, że zgłoszenie można uzupełniać. Zwłaszcza że bezpośrednio po wypadku albo w chwili składania wniosku, pełne określenie rozmiaru szkody i krzywdy bywa trudne. Rodziny często potrzebują pieniędzy jak najszybciej – ubezpieczyciele wypłacają bezsporne kwoty, które pozwalają stanąć na nogi, załatwić niezbędne sprawy. Otaczają poszkodowanych kompleksową, profesjonalną pomocą.

Warto też zwrócić uwagę na to, by wszelkie służby, będące na miejscu wypadku starały się, by do poszkodowanych dotarła informacja np. o tym, gdzie ubezpieczony był sprawca, by poszkodowani nie musieli zdawać się na kosztowne pośrednictwo w tak prostej sprawie.

Ubezpieczyciele pomagają… sprawcom

To oczywiście brzmi absurdalnie, zwłaszcza w kontekście ostatniego wypadku w Stalowej Woli. Nasze serca są z dziećmi, sprawcę ukaralibyśmy jak najostrzej. Jazda po alkoholu jest przestępstwem. I sprawca w tym wypadku faktycznie zostanie obciążony kosztami wypadku. Ubezpieczyciel zwróci się do niego z regresem. Koszty wypadku mogą być olbrzymie. Problemem w Polsce jest niestety łatwość, z jaką sprawcy w takich sytuacjach mogą wykazać, iż nie posiadają żadnego majątku. Istotny element prewencyjny przed jazdą pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających traci swoją moc. Mamy jednak nadzieję, że tu przepisy będą coraz bardziej szczelne i takie ucieczki sprawców od odpowiedzialności coraz trudniejsze.

Wypadki zdarzają się jednak nie tylko takim kierowcom. Każdemu z nas – choćby w drodze do pracy czy na zakupy. Chwila nieuwagi, zła decyzja, a konsekwencje mogą być bardzo poważne. OC ppm to gwarancja, że nie zapłacimy za wypadek z własnej kieszeni. Rekordziści, którzy uznali, że OC ppm to jednak zbędny podatek, z własnej kieszeni muszą zwrócić ponadmilionowe kwoty. Podatek? Nie, niezbędna, profesjonalna ochrona. Czas ją docenić.