22 grudnia 2021

Sprawy europejskie – wzrost wykładniczy. Podsumowanie 2021 r.

Autor: Iwona Szczęsna

Solvency II, DORA, PRIIPS, IDD – te nazwy towarzyszą nam nieustannie. Ciągłe zmiany regulacji, nowe wymogi, rewizje dyrektyw wymagają od nas dużej uważności. Niestety wiele zmian powoduje, że regulacje stają się chaotyczne i nie ułatwiają działania rynkowi. Rok 2022 nie będzie przełomowy, problem przeregulowania działalności ubezpieczeniowej raczej nie zostanie rozwiązany. Instytucje europejskie  to rozpędzony pociąg. Ważne jednak, że w nim jedziemy i że… mamy coraz większy wpływ na jego załogę. Sprawy europejskie – podsumowanie 2021 r.
Sprawy europejskie – Solvency II

We wrześniu 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła zmiany w dyrektywie Solvency II. Spowodowałyby one duże obciążanie operacyjne ubezpieczycieli. Dlatego ciągłe śledzenie tego, co się w Brukseli dzieje i zgłaszanie naszych postulatów jest kluczowe. Tu i na każdym etapie prac musimy tłumaczyć regulatorom, jak dobrze zmieniać prawo, musimy kontrować wiele z zapisów. Nad tą kluczową regulacją będziemy pracować jeszcze przez kolejne dwa lata.

Sprawy europejskie – Dyrektywa IRRD – kolejny „prezent” z Brukseli

Dodatkowo w pakiecie Komisja sprezentowała nam nową dyrektywę IRRD dotyczącą restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, której rozwiązania kopiują rozwiązania z sektora bankowego. W kolejnych latach będziemy pracować nad jej kształtem, aby stanowiła jak najmniejsze obciążenie kosztowe dla zakładów ubezpieczeń i ich klientów.

Konsekwentnie – cyfrowo

Bruksela realizuje też konsekwentnie swoją agendę cyfrową chcąc wprowadzić przedsiębiorstwa i Europejczyków w nową erę. Poza cyfrową odpornością operacyjną (DORA), regulacjami dotyczącymi chmury i ICT, regulatorzy chcą uregulować i ułatwić dostęp do zbiorów danych, uspojnić zakresy i metody raportowania, w tym wyeliminować konieczność raportowania tych samych danych, korzystanie ze sztucznej inteligencji, czy inkluzję finansową. W 2022 r. będziemy analizować ogrom nowych regulacji w tym zakresie.

Sprawy europejskie- Koszty i utrudnienia a regulacje

Wielowarstwowość regulacji i częste zmiany utrudniają branży codzienną pracę, generują koszty i tworzą nieprzyjazne otoczenie, w którym brakuje pewności prawnej. Zwiększa to ryzyko compliance. W szczególności można tu przytoczyć nieustające prace nad regulacjami dotyczącymi wdrożenia zrównoważonego finansowania, które zaczęliśmy od 2021 roku i będziemy stopniowo realizować w kolejnych latach. Innym przykładem są zmiany w PRIIPs, które w najbliższym czasie pojawią się w dzienniku urzędowym UE i które zostaną jeszcze dodatkowo zmienione w pierwszej połowie przyszłego roku.

Jeszcze większej złożoności dodają nam coraz większe oczekiwania europejskiego organu nadzoru. Ten w przyszłym roku będzie kontynuował prace w zakresie analiz wpływu zmian klimatu na działalność zakładów ubezpieczeń oraz promował upraszczanie produktów i ich dystrybucję po rozsądnych cenach.

Tempo prac i jedno życzenie…

Dla Izby i dla rynku wszystkie te prace oznaczają ogromny wysiłek. Z całą pewnością mu podołamy. W Brukseli jesteśmy, mamy coraz większy wpływ na regulacje, nasz głos się liczy, skutecznie budujemy sojusze. Pozostaje nam jednak życzyć sobie, byśmy poświęcając energię na wdrażanie i konsultowanie regulacji, nie zatracili jej w tym, co w naszej działalności jest kluczowe – ochronie ludzi.