18 lipca 2018

Nowy projekt ustawy PPK – ubezpieczyciele pomogą oszczędzać na emeryturę

Autor: Jan Grzegorz Prądzyński

Wakacje upływają nam pod hasłem PPK. Jeszcze w czerwcu zorganizowaliśmy cztery ważne debaty pod patronatem ogólnopolskich mediów, rozmawialiśmy z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, Polskiego Funduszu Rozwoju, parlamentu, organizacji pracodawców i think-tanków, zajmujących się zagadnieniami emerytalnymi. Na stronach rządowych pojawił się wczoraj nowy projekt ustawy PPK, który zawiera zapis zwalniający z podatku od aktywów te środki, które przeznaczone będą na długoterminowe oszczędzanie. Czy to koniec naszych prac?

Zwolnienie z podatku od aktywów

Rządowy projekt ustawy PPK jest już na stronie internetowej. Zgodnie z nim, z podatku od aktywów będą zwolnione środki zgromadzone w ramach planów kapitałowych. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ dzięki temu branża ubezpieczeniowa będzie mogła wnieść bardzo dużo do systemu długoterminowego oszczędzania.

W projekcie nie znalazły się z kolei zapisy, dotyczące zwolnienia z podatku od aktywów nowych umów o prowadzenie pracowniczych programów emerytalnych. Polska Izba Ubezpieczeń będzie nadal podnosić ten postulat, monitorując dalsze prace nad projektem. Dziś ok. 2/3 PPE prowadzonych jest przez ubezpieczycieli, mających ogromne doświadczenie w długoterminowym i bezpiecznym zarządzaniu aktywami. Brak odpowiednich regulacji podatkowych sprawi, że najdalej w ciągu roku, wszystkie PPE prowadzone będą wyłącznie przez instytucje nieobjęte podatkiem od aktywów, głównie TFI.

Atrakcyjność PPK

Dlaczego w ogóle warto rozmawiać o długoterminowym oszczędzaniu? Demografia jest nieubłagana i jako starzejące się społeczeństwo, będziemy musieli opierać emerytury o prywatne oszczędności. Wiedza i doświadczenie ubezpieczycieli, ich wieloletnie relacje z pracodawcami, pracownikami i związkami zawodowymi pomogą upowszechnić program i przekonać Polaków do długoterminowego oszczędzania.

Ubezpieczyciele w ramach PPK będą dodawali do produktu emerytalnego ochronę ubezpieczeniową. Taka konstrukcja pozwoli naszym zdaniem łatwiej przekonać pracowników do nierezygnowania z dokonywania wpłat do PPK, gdyż produkt będzie realizował zarówno długoterminowy cel oszczędzania na emeryturę, ale również zapewniał konkretną ochronę, dzięki czemu będzie bardziej atrakcyjny szczególnie dla młodych ludzi. A każdy element wzmacniający atrakcyjność PPK jest tu bardzo istotny. Przed nami jest bowiem wiele pracy, by do programu zachęcić pracodawców i pracowników. Upowszechnianie długoterminowego oszczędzania nie będzie prostym zadaniem.

PPK – bezpieczne oszczędzanie na emeryturę

Warto więc już podkreślać, że PPK są w założeniach nie tylko dobrze pomyślane, ale również bezpieczne. Jeśli państwo tworzy system, w którym Polacy mają masowo oszczędzać, musi on zakładać maksymalne bezpieczeństwo gromadzonych pieniędzy. Dlatego ustawa o PPK określa maksymalne opłaty, jakie może za zarządzanie naszymi środkami pobierać instytucja finansowa. Opłaty nie mogą być ustalane dowolnie i nie mogą w żaden sposób zaskakiwać oszczędzających. To bardzo ważne i sprawdziło się wcześniej wielokrotnie przy innych regulowanych ustawowo metodach oszczędzania, prowadzonych zresztą w większości przez ubezpieczycieli – IKE, IKZE i PPE.