1 marca 2022

Jak pomagamy – branża ubezpieczeniowa dla obywateli Ukrainy

Autor: Agnieszka Durska

Jeszcze kilka dni temu wojna na Ukrainie była dla nas wydarzeniem z gatunku political fiction. Dziś jest koszmarną rzeczywistością. Przede wszystkim dla tych, których zmusiła do ucieczki. Angażujemy się osobiście, pomagamy, organizujemy się również w ramach branży. Zbieramy informacje na temat inicjatyw firm – tekst aktualizujemy. Branża ubezpieczeniowa dla obywateli Ukrainy – jak pomagamy.
Branża ubezpieczeniowa dla obywateli Ukrainy – OC graniczne od Allianz, Ergo Hestia, PZU i Warty

Już od niedzieli, 28 lutego, obywatele Ukrainy mogli skorzystać z bezpłatnego ubezpieczenia OC przy wjeździe do Polski. 30-dniowe darmowe ubezpieczenie komunikacyjne OC oferowały Allianz, ERGO Hestia, PZU i Warta w placówkach agencyjnych na granicy lub przez infolinię.

– To ważne wsparcie, bowiem przejmujemy odpowiedzialność za ewentualne szkody komunikacyjne, których ogromne koszty byłyby zapewne niemożliwe do pokrycia przez uchodźców nieposiadających obowiązkowej polisy OC – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

– Bardzo nam zależy, by ta informacja trafiła do uchodźców z Ukrainy, aby mogli uniknąć ewentualnych konsekwencji. Korzystając z okazji – dziękuję wszystkim zaangażowanym we wdrożenie rozwiązania i późniejszą jego komunikację. Udało nam się stworzyć rozwiązanie, które faktycznie pomaga osobom znajdującym się w niezwykle trudnej sytuacji – mówi Piotr Maria Śliwicki, prezes zarządu ERGO Hestii.

Informacje na temat infolinii oraz placówek dostępne były w kanałach społecznościowych zakładów:

Allianz

ERGO Hestia

PZU

Warta

Oferta bezpłatnych ubezpieczeń granicznych obowiązywała do 24 kwietnia br.

Branża ubezpieczeniowa dla obywateli Ukrainy – wsparcie finansowe

Warta przeznaczyła 11 mln zł na działania związane z niesieniem aktywnej pomocy ukraińskim obywatelom. Pieniądze zostaną przeznaczone na m.in. ustanowienie funduszu na potrzeby osób dotkniętych wojną.

– W Warcie rozumiemy, że najlepsza pomoc to taka, która jest udzielana szybko i trafia tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Dlatego też, postanowiliśmy w trybie pilnym ustanowić fundusz, którego celem będzie udzielenie wsparcia dla uchodźców, którzy szukają schronienia w Polsce, jak również osobom, które z różnych przyczyn pozostały w swoim kraju – mówi Jarosław Parkot, prezes zarządu Warty.

Nationale Nederlanden zdecydował o przekazaniu 500 tysięcy złotych na działania dotyczące pomocy Ukrainie. Fundacja Unum przeznaczyła 50.000 PLN na pomoc materialną i psychologiczną. Środki rozdysponowane są wśród wolontariuszy z całej Polski, którzy angażują się w zbiórki zarówno indywidualne jak i prowadzone przez NGOs.

– Wszyscy poczuliśmy głęboką potrzebę niesienia pomocy, nasi wolontariusze: pracownicy i agenci Unum organizują zbiórki, przyjmują rodziny pod swój dach, transportują ukraińskich przyjaciół po całej Polsce, chcemy wesprzeć ich w tym działaniu. Planujemy kolejne inicjatywy, wierząc, że wspólnie zbudujemy naszym ukraińskim przyjaciołom „nowy dom” w Polsce, bezpieczny, ciepły i dający nadzieję na dobrą przyszłość – Małgorzata Morańska, prezes Fundacji Unum.

W związku z zaostrzającym się konfliktem w Ukrainie również Fundacja MetLife przekazała 200 000 USD na rzecz UNICEF-u, dla dzieci, które pilnie potrzebują pomocy. Pracownicy MetLife na całym świecie mogą przekazywać darowizny dla Czerwonego Krzyża na rzecz Ukrainy – Fundacja MetLife każdą taką wpłatę pracownika podwoi, do łącznej kwoty 50 000 USD.

Pomoc grup – wsparcie z centrali

Grupa Allianz, której częścią jest Aviva, przekaże 10 mln euro na pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy i kolejne 2,5 mln euro na podwajanie pieniędzy zbieranych przez pracowników i pośredników. Grupa NN przekaże co najmniej 1 milion euro na pomoc humanitarną, która zostanie rozdzielona pomiędzy organizacje lokalne i międzynarodowe. Grupa Aegon również przeznaczyła 1 mln euro na Czerwony Krzyż, aby wesprzeć działania humanitarne na rzecz Ukrainy i jej obywateli. Z kolei Grupa Generali utworzyła fundusz kryzysowy w wysokości 3 mln euro na wsparcie programów dla uchodźców, w tym darowiznę na rzecz UNHCR.

– Zostaliśmy postawieni wobec ogromnego wyzwania, jakim jest kryzys humanitarny spowodowany przez działania wojenne w Ukrainie. Ta wyjątkowa sytuacja wymaga wyjątkowej solidarności i pomocy. Dlatego nie wahaliśmy się podjąć działań dla tych wszystkich obywateli Ukrainy, którzy pozostali w swoim kraju, tych, którzy uciekają przed wojną, a także tych, którzy od dawna mieszkają w Polsce i mają swoje rodziny na Ukrainie. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, by choć trochę ułatwić im przetrwanie tego trudnego okresu – mówi Jean Bernard Mas, Senior Country Officer Credit Agricole w Polsce.

Grupa Credit Agricole nawiązała współpracę ze stowarzyszeniem Polska Misja Medyczna i za jej pośrednictwem przekaże 600 tys. złotych na zakup sprzętu medycznego i leków dla ukraińskich szpitali. Stowarzyszenie działa od ponad 20 lat i udziela pomocy medycznej ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów w najbardziej potrzebujących rejonach świata. Jest jedną z niewielu polskich organizacji pozarządowych, która skupia się wyłącznie na udzielaniu pomocy medycznej.

Zaangażowanie pracowników

– Grupa M&G, do której należy Prudential w Polsce, uruchomiła środki finansowe na rzecz pomocowych fundacji partnerskich, z którymi współpracujemy od wielu lat. Są to Stowarzyszenie SOS Wiosek Dziecięcych i Habitat for Humanity. Dzięki działaniom dobroczynnej organizacji Habitat for Humanity Polska rodziny z dziećmi z Ukrainy będą miały zapewnione mieszkanie i specjalistyczne wsparcie w życiowych trudnościach – także psychologiczne. Dodatkowo uruchomiliśmy dla pracowników akcję „Pomoc dla Ukrainy” – można wpłacać pieniądze na SOS Wioski Dziecięce lub/oraz na Habitat, a Grupa M&G podwaja wartość darowizn pieniężnych, dlatego nasza pomoc finansowa będzie realnie 2 razy większa od pomocy materialnej. Ogłosiliśmy również zbiórkę konkretnych rzeczy materialnych z listy dostarczonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce – mówi Marta Skowron-Moszkowicz, rzeczniczka prasowa Prudential.

– Pojawiło się sporo inicjatyw prywatnych wśród pracowników. Braliśmy udział w zbiórkach darów, na które firma przekazała potrzebne rzeczy, takie jak termosy, powerbanki, koce i inne. Zastanawialiśmy się, co może się przydać na granicy. Pracownicy byli też chętni do udostępniania lokum dla uchodźców. Wiemy, że jeden z kolegów zgłosił się jako wolontariusz, który pomagał koordynować proces relokowania uchodźców z przejścia granicznego Dołchobyczów-Kolonia. Cały czas zbiera informacje od chętnych do udzielenia tymczasowego schronienia dla uchodźców z Ukrainy. Korzystając z okazji, serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w pomoc Ukrainie. Jesteście niesamowici! – dodaje Marta Skowron-Moszkowicz.

TU Europa przyłączyło się do akcji „Dary dla Ukrainy”, organizowanej przez Urząd Miasta Wroclaw [Wroclove]. To koordynowana przez samorząd zbiórka pomocy materialnej, która trafi m.in. do mieszkańców Lwowa – miasta bliskiego dla wielu Wrocławian. W ramach akcji pracownicy firmy zbierają jedzenie, ubrania czy środki higieniczne.

W Ageon Polska pracownicy wspólnymi siłami organizują zbiórki na rzecz potrzebujących, wspierają transport, szukają schronienia. Zarząd podjął też decyzję o dofinansowaniu oddolnych inicjatyw pracowników. Działa wewnętrzna giełda wymiany informacji: co i gdzie jest potrzebne lub jaka pomoc jest do zaoferowania.

Pomoc niematerialna i psychologiczna

Nationale-Nederlanden sfinansowało program realizowany  z Fundacją Twarze Depresji bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla obywateli Ukrainy – dzieci i osób dorosłych, mieszkających w Polsce, a także tych, którzy dopiero do Polski przyjechali lub zostali w swoich domach na Ukrainie. Konsultacje będą prowadzone w jęz. ukraińskim i rosyjskim. Patronat objął Krajowy Konsultant w dziedzinie psychiatrii. Więcej informacji na stronie  www.twarzedepresji.pl/ukraina.

– Wiemy jak ważne jest wsparcie humanitarne i doraźna pomoc dla osób, które znalazły się w niewyobrażalnie trudnej sytuacji. Poza bieżącą pomocą niezwykle ważne jest wsparcie psychologiczne dla osób, które zetknęły się z traumą wojny, stąd nasza decyzja o sfinansowaniu programu Twarze Depresji dla Ukrainy – mówi Marta Pokutycka-Mądrala, Rzecznik Prasowy Nationale-Nederlanden.

Grupa PZU jest operatorem stworzonej przez Ministerstwo Zdrowia Teleplatformy Pierwszego Kontaktu, również w języku ukraińskim (gov.pl/tpk). Dzięki niej obywatele Ukrainy przybywający do Polski o każdej porze dnia mają dostęp do profesjonalnej pomocy ze strony konsultantów i lekarzy ubezpieczyciela. A osoby dotknięte wojną w Ukrainie mogą skorzystać bezpłatnie z opieki medycznej w ponad 50 placówkach medycznych PZU Zdrowie. Konsultacje i badania można zrealizować na terenie całej Polski, m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Opolu i Częstochowie.

Allianz uruchomił  również specjalny serwis z poradami prawnymi i psychologicznymi dla ukraińskich klientów grupowego ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotnego.

Wsparcie dla pracowników firm ubezpieczeniowych w Ukrainie

Wszystkie firmy mające oddziały w Ukrainie uruchomiły specjalne środki i podjęły działania, by wesprzeć pracowników i ich rodziny.

PZU pomaga rodzinom ponad 700 pracowników swoich spółek w Ukrainie. Zapewni im zakwaterowanie, opiekę medyczną, wsparcie psychologów i środki niezbędne do życia. Pierwsze z tych osób już są w Polsce pod opieką ubezpieczyciela. PZU jest też w kontakcie z kolejnymi, które zmierzają w kierunku polskiej granicy.

Wsparcie swoim pracownikom pochodzącym z Ukrainy zaoferował również Nationale Nederlanden Wszystkie osoby potrzebujące pomocy mogą liczyć na wsparcie ubezpieczyciela.

UNIQA Polska już w czwartek zagwarantowała wsparcie pracownikom, których dotyka obecna sytuacja w Ukrainie. Nie tylko dotyczy to naszych ukraińskich pracowników, ale także wszystkich innych.

– Przygotowaliśmy pomoc prawną, a także wsparcie psychologiczne w kryzysie. Jesteśmy w bieżącym kontakcie w pracownikami pochodzącymi z Ukrainy. Na bieżąco reagujemy na ich potrzeby. Poza tym organizujemy webinary dla pracowników i menedżerów, które mają im pomóc w radzeniu sobie z obecną sytuacją. Włączyliśmy się także w pomoc dla naszych koleżanek i kolegów ze spółek ukraińskich UNIQA. Od piątku pomogliśmy już ponad 30 osobom dotrzeć do bezpiecznej lokalizacji w Polsce. Kolejne rodziny docierają do nas każdego dnia. Organizujemy nie tylko pomoc w transporcie, czy przygotowaniu miejsc noclegowych, ale także każdą inną pomoc, czy to psychologiczną czy prawną. W pomoc, jako wolontariusze, mocno zaangażowali się również nasi pracownicy – mówi Katarzyna Ostrowska, rzeczniczka firmy.

Działania lokalne

Lokalnie, MetLife przede wszystkim, pomaga swoim pracownikom z Kijowa –  obywatelom Ukrainy i ich rodzinom – w wyjeździe do Polski, zapewniając im zakwaterowanie i środki do życia. Kilka rodzin z dziećmi jest już w Warszawie, trwają przygotowania na przyjęcie kolejnych osób. Wspierane są również działania wolontariuszy z Agencji MetLife w Tarnowie, którzy bezpośrednio udzielają pomocy uchodźcom przekraczającym granicę z Polską na przejściu w Korczowej – organizują dla nich transport, miejsca zakwaterowania oraz pomoc tłumacza. MetLife w Polsce pracuje też nad długofalowymi planami wsparcia organizacji zaangażowanych w pomoc dla Ukrainy.

Również Aviva wspiera pracowników pochodzących z Ukrainy i ich bliskich – pomaga w transporcie do Polski i finansowaniu zakwaterowania, zapewnia fachową pomoc psychologiczną. Zachęca też swoich pracowników do bezpośredniego zaangażowania jako wolontariusze i wykorzystania w tym celu dwóch dni roboczych. Podwoja kwotę, którą jej pracownicy i agenci ubezpieczeniowi wpłacą na rzecz Ukrainy do Fundacji Aviva.

Wsparcia finansowe ukraińskich pracowników

Generali we współpracy z Caritas realizuje program czasowego zakwaterowania dla kilkudziesięciu ukraińskich rodzin z dziećmi, m. in. w Warszawie. Firma pokryje koszty nie tylko samego zakwaterowania, ale również całodziennego wyżywienia dla wszystkich osób objętych tym programem. Generali udzieliło bezzwrotnego wsparcia finansowego ukraińskim pracownikom na organizację pomocy dla nich i ich bliskich. Zorganizowano im także pomoc psychologiczną. Ponadto Generali wspiera zbiórkę organizowaną przez Caritas, z kolei globalnie grupa Generali, we współpracy z The Human Safety Net, wspiera UNICEF, który prowadzi działania humanitarne w Ukrainie i nieustannie dociera do dzieci i rodzin dotkniętych konfliktem.

Współpraca z NGO’s

TU Europa będzie finansowo wspierać Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Organizacja skupia się na niesieniu pomocy dla dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych, które z powodu wojny są ewakuowane do Polski. W pierwszym kroku ubezpieczyciel przekazał 50 tys. zł dla Stowarzyszenia. Wsparcie finansowe będzie kontynuowane – Europa przeznaczy w najbliższych miesiącach na pomoc podopiecznym organizacji równowartość 1 procenta sprzedaży ubezpieczeń w kanałach własnych (strona internetowa oraz dwie aplikacje mobilne: Screenity i app2U).

Z kolei TUW „TUW” SOS Wioskom Dziecięcym w Polsceprzekazało 30 tys. Firma przekazała też środki finansowe na zakup sprzętu niezbędnego do niesienia pomocy na rzecz poszkodowanych w wyniku działań wojennych przez służby ratunkowe z terenu Ukrainy. Organizatorem akcji jest Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. Dodatkowo zaopatrzyło  woluntariuszy, którzy docierają do osób oczekujących na przejście przez granicę w koce termiczne. W odpowiedzi na apel przygranicznych gmin z woj. lubelskiego firma przekazała też ręczniki i środki czystości dla uchodźców. We współpracy ze Związkami Wzajemności Członkowskiej TUW przekazał środki finansowe Centrum Administracji Pieczy Zastępczej w Łodzi na doposażenie budynku Domu Dziecka nr 1, który przyjął grupę sierot z Ukrainy, a także zakupił latarki czołówki dla mieszkańców Ukrainy. Ponadto TUW „TUW” bezskładkowo rozszerzył ochronę ubezpieczeniową w zakresie NNW dzieci z Ukrainy w placówkach oświatowych objętych ubezpieczeniem grupowym „Bezpieczna Szkoła”. Pojazdy jednostek samorządów terytorialnych i służb ratowniczych oraz organizacji zaangażowanych w udzielanie pomocy w Ukrainie, które są ubezpieczone w TUW „TUW” w zakresie OC ppm mogą skorzystać z ubezpieczenia „Zielona Karta” za symboliczną złotówkę.

Działania niestandardowe

Firmy i ich pracownicy starają się pomóc na wiele sposobów. Euler Hermes finansuje paliwo do swoich samochodów służbowych na kursy do przejść granicznych. Wspiera też pracowników, którzy przyjmują u siebie rodziny z Ukrainy. Wiele osób zaangażowało się w zbieranie darów, środków higieny i jedzenia dla przekraczających granice. Pracownicy TUZ Ubezpieczenia zaangażowali się w organizację zbiórki najbardziej potrzebnych rzeczy. Przynoszą do biura artykuły medyczne, higieniczne, żywność oraz m.in. śpiwory, koce, pościel, kołdry, ciepłą odzież i maskotki dla dzieci, które wkrótce zostaną przekazane potrzebującym.

W Mondial Assistance zdecydowano, by wolną powierzchnię w trybie ekspresowym wykończyć i przeznaczyć na Dzienny Klub Opieki dla dzieci z Ukrainy. Do dyspozycji będzie 5 sal o łącznej powierzchni ok. 400 metrów kwadratowych. Klub będzie działał do września. Firma zapewni wyżywienie dzieciom. O koordynację poprosiła Urząd Miasta Warszawy.

Mieszkania dla ukraińskich rodzin

Pracownicy Compensy, InterRisk, Wiener i Vienna Life organizują pomoc dla pracowników ukraińskich spółek należących do Vienna Insurance Group, a także dla ich bliskich. Potrzebujący otrzymują do dyspozycji mieszkania należące do towarzystw oraz wsparcie medyczne i psychologiczne. Zabezpieczane są także wszystkie niezbędne potrzeby. Obecnie w Polsce jest już ponad 150 osób, kolejne są jeszcze w drodze. Grupa VIG w Polsce przekazała do ich dyspozycji około 90 mieszkań w Warszawie. Rodzinami opiekują się wolontariusze z każdej ze spółek, którzy sprawdzają potrzeby, udzielają informacji, służą rozmową i obecnością. W miarę rozwoju sytuacji będą także podejmowane kolejne działania pomocowe.

O kolejnych inicjatywach będziemy informować na bieżąco.