23 września 2019

Czy turyści Thomasa Cooka mogą się czuć bezpiecznie? Neckermann Polska też ogłosił upadłość – co dalej?

Autor: Renata Orzechowska

Thomas Cook – najstarsze biuro podróży na świecie ogłasza upadłość. Czy polscy turyści mają się czego obawiać? Jaki jest system zabezpieczeń na wypadek upadłości biura podróży. Oto krótki komentarz eksperta.

Z ostatniej chwili – Neckermann Polska 25 września również ogłosił upadłość. Poza granicami kraju jest 3,6 tys. osób, jak donoszą media. Co dalej? Jak wygląda procedura i jak zostanie zorganizowany powrót do kraju? To jedna z największych upadłości w ostatnich latach. Największa odkąd obowiązują nowe przepisy gwarantujące pełną ochronę klientom biur podróży

Upadłość biura podróży – system zabezpieczeń

W krajach Unii Europejskiej obowiązuje Dyrektywa, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek zabezpieczenia klientów na wypadek niewypłacalności. Stworzono cały system zabezpieczeń dla turystów na wypadek upadłości biur podróży.

Gwarancje dla biur podróży

W Polsce biura podróży muszą mieć gwarancje ubezpieczeniową, gwarancję bankową lub polisę ubezpieczenia. Najbardziej popularne są gwarancje ubezpieczeniowe. Wartość zabezpieczenia w ramach gwarancji zależy od kilku czynników, między innymi od miejsca organizacji wycieczek, od tego czy biuro podróży korzysta z czarterów.

Neckermann Polska ma również takie gwarancje udzielone przez ubezpieczyciela – w tym wypadku przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Allianz Partners).

Upadłość biura podróży – gwarancje UFG

Nawet gdyby zdarzyła się taka sytuacja, że suma gwarancyjna okaże się niewystarczająca, w naszym systemie jest też druga opcja – drugi filar zabezpieczeń. Brakujące środki wypłaci wówczas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ze specjalnie utworzonego funduszu na ten cel. Fundusz turystyczny jest zasilany przez biura podróży. Gdyby i tych środków zabrakło, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może udzielić sam sobie pożyczki ze środków, które posiada na zaspokajanie świadczeń z umów ubezpieczenia.

Proste założenie: bezpieczny turysta

Założenie jest takie, by zapewnić podróżującym w każdej sytuacji bezpieczny powrót oraz zwrot wszystkich pieniędzy, które turyści wpłacili na wakacje, które nie doszły do skutku lub zostały przerwane, ponieważ biuro turystyczne ogłosiło upadłość.

Co ważne, obecne przepisy dopuszczają też pokrycie kosztów kontynuacji pobytu za granicą. Decyzję, czy sprowadzać turystów, czy umożliwić im dokończenie wakacji podejmuje urząd marszałkowski. Klienci Thomasa Cooka lub firm powiązanych z upadającym biurem mogą być więc spokojni. Tak czy inaczej otrzymają pomoc. Wrócą do kraju lub będą mogli dokończyć urlop na miejscu.

Upadłość biura podróży: co zrobić, gdy jestem za granicą?

Upadłość biura bez wątpienia to największy stres dla turystów za granicą. Ubezpieczyciel w takich sytuacjach uruchamia specjalne linie telefoniczne dla turystów, udziela informacji. Warto skontaktować się jak najszybciej i koniecznie postępować według instrukcji uzyskanej na infoliniach. Sposób postępowania wypracowano z marszałkiem tak, by wszystkim zapewnić bezpieczny powrót, to ważne, nie należy tu działać na własną rękę.

Ubezpieczyciel uruchamia środki z gwarancji i współpracuje z marszałkiem województwa. Ma 30 dni na weryfikację zgłoszenia i 30 dni na zwrot kosztów. Warto pamiętać, by zgłoszenie zawierało niezbędne dane: imię i nazwisko oraz adres podróżnego, kopię umowy z biurem podroży, kopie dowodów wpłat za imprezę oraz kosztów poniesionych podczas imprezy związanych z upadłością biura, oświadczenie stwierdzające niewykonanie umowy przez biuro i określające wysokość roszczenia, numer konta bankowego, na który ma przyjść zwrot pieniędzy.

Co w sytuacjach podbramkowych?

Może się zdarzyć tak, że turyści nie od razu będą mogli wrócić do kraju, być może hotel zażąda od nich zapłaty za czas do momentu repatriacji. Opłatę za hotel być może od razu wniesie biuro marszałkowskie w porozumieniu z ubezpieczycielem, ale może się też zdarzyć tak, że trzeba będzie zrobić to z własnej kieszeni. Ubezpieczyciel pokryje koszty w uzasadnionej wysokości poniesione przez podróżnych. Dlatego należy konsultować się z gwarantem, aby nie mieć problemu z uzyskaniem zwrotu kwot.
Trzeba zbierać wszystkie rachunki.

 

Zajrzyj też na nasz blog poradnikowy:

Zmiany w prawie turystycznym