Atradius nowym członkiem PIU

Polska Izba Ubezpieczeń poszerzyła grono członków o kolejną firmę – Atradius Credit Insurance NV Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.
Obecnie samorząd ubezpieczeniowy skupia 80 podmiotów. Atradius oferuje szeroki zakres rozwiązań z dziedziny zarządzania należnościami, które chronią przedsiębiorstwa przed rynkowymi zagrożeniami w handlu lokalnym i globalnym.
Dyrektorem Zarządzającym Atradius Credit Insurance NV Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest Paweł Szczepankowski.