Analiza przestępstw ubezpieczeniowych w latach 2001-2011

Polska Izba Ubezpieczeń przygotowała analizę danych, dotyczącą przestępstw ujawnionych w latach 2001-2011 w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń. PIU prowadzi od wielu lat cykliczne badania nad zjawiskiem przestępczości ubezpieczeniowej. Powtarzalność badań, koordynowanych przez Komisję ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej według sprawdzonej metodyki, gwarantuje ich rzetelność, a także pozwala na wykorzystanie wniosków z prowadzonych badań do oceny rozwiązań systemowych, mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniu przestępczością ubezpieczeniową.

Analiza danych – przestępczość ubezpieczeniowa 2001-2011