Analiza: przestępczość ubezpieczeniowa w 2022 r.

W 2022 roku w Polsce wykryto prawie 32 tysiące przypadków wyłudzeń odszkodowań. Ponad 8,6  tys. przypadków dotyczyło ubezpieczeń na życie, większość, bo ponad 23 tys. ubezpieczeń majątkowych. Udaremniono nienależne wypłaty na kwotę 409 mln złotych – 51,7 mln w ubezpieczeniach na życie oraz 357,3 mln zł w ubezpieczeniach majątkowych.

W porównaniu z 2021 rokiem o ponad 25% wzrosła liczba przestępstw ubezpieczeniowych. Całkowita wartość przestępstw obniżyła się o 7%, jednak odnotowano duży wzrost wartości przestępstw w ubezpieczeniach na życie.

W ubezpieczeniach na życie zmieniła się struktura przestępstw. Wyłudzenia dotyczyły nie tylko zgonu, ale ryzyk poważnego zachorowania i trwałego inwalidztwa. Podobnie jak w roku ubiegłym, najczęściej występujące przypadki to leczenie szpitalne i operacyjne. To 51% wszystkich wyłudzeń z ubezpieczeń działu I. 23% to sprawy związane z trwałym inwalidztwem lub uszczerbkami na zdrowiu powstałymi wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Sprawcy chcący wyłudzić świadczenie w ubezpieczeniach na życie bazują na okazywaniu ubezpieczycielowi fikcyjnej dokumentacji medycznej i dowodów zakupu usług medycznych w prywatnych placówkach służby zdrowia. Wykrywanie takich prób polega na analizie danych i poszukiwaniu nieprawidłowości wskazujących na próbę wyłudzenia.

Szczegółowe informacje dostępne są w raporcie PIU.