Raport o przestępczości ubezpieczeniowej 2015

PIU prowadzi od wielu lat cykliczne badania nad zjawiskiem przestępczości ubezpieczeniowej. Powtarzalność badań koordynowanych przez Komisję ds. Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej oraz Podkomisję ds. Przeciwdziałania Przestępczości w Ubezpieczeniach na Życie przebiegająca według sprawdzonej metodyki gwarantuje ich rzetelność, a także pozwala na wykorzystanie wniosków z prowadzonych badań do oceny rozwiązań systemowych mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniu przestępczością ubezpieczeniową.

PIU raport o przestępczości ubezpieczeniowej za 2015 r.

Najważniejsze liczby:

  • W Dziale I (ubezpieczenia na życie) wykryto 836 czynów na kwotę 11,3 mln zł. Liczba czynów wzrosła rok do roku o 57 proc., a wartość czynów o 10 proc.
  • Przeciętna wartość wyłudzenia w ubezpieczeniu na życie to 13 tys. zł
  • W Dziale II (ubezpieczenia majątkowe) wykryto 13 129 czynów na kwotę 179,8 mln zł. Wzrost liczby czynów o 43 proc., wzrost kwoty 19 proc.
  • Przeciętna wartość wyłudzenia w ubezpieczeniach majątkowych wynosi 13,7 tys. zł
  • Liczba przestępstw (szkody majątkowe) w obszarze OC komunikacyjnego to 5450 czynów na kwotę 54 mln zł
  • Liczba przestępstw (szkody osobowe) w obszarze OC komunikacyjnego to 3599 czynów na kwotę 58,3 mln zł
  • Liczba przestępstw w obszarze autocasco to 2151 czynów na kwotę 33,8 mln zł
  • 85 proc. zdarzeń na rynku majątkowym dotyczy ubezpieczeń komunikcyjnych