„Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2013 r. w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń – członków Polskiej Izby Ubezpieczeń”

Zakłady ubezpieczeń w Polsce wykryły w 2013 r. wyłudzenia odszkodowań i świadczeń na łączną kwotę niemal 130 mln zł. – wynika z najnowszego raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń. W porównaniu z rokiem poprzednim wykryto o 41 proc. więcej zdarzeń na rynku ubezpieczeń na życie (Dział I) i o 3 proc. więcej na rynku pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych (Dział II).
PIU opublikowała coroczną analizę przedstawiającą dane dotyczące przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce. W zeszłym roku zakłady ubezpieczeń wykryły łącznie 8353 przestępstw dotyczących próby wyłudzenia odszkodowania lub świadczenia na łączną kwotę niemal 130 mln zł. Dane te w podziale na kluczowe grupy ubezpieczeń przedstawiają się następująco:

Dział I – ubezpieczenia na życie
• 386 wykrytych zdarzeń, 41 proc. więcej niż w roku 2012,
• Wartość wykrytych zdarzeń – 10,1 mln zł – 58 proc. więcej niż 2012 r.,
• Średnia wartość wyłudzenia – około 26 tys. zł,
• Najczęstsze nieprawidłowości były powiązane ze śmiercią ubezpieczonego (41 proc. spraw), trwałym inwalidztwem na skutek NW oraz leczeniem szpitalnym lub operacją (po 17 proc.).

Dział II – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz majątkowe
• Ubezpieczyciele wykryli 7967 wyłudzeń lub prób wyłudzenia (wzrost rok do roku o 3 proc.),
• Wartość wykrytych zdarzeń – niemal 120 mln zł, 16 proc. więcej niż w 2012 r.,
• Średnia wartość wyłudzenia – 15 tys. zł,
• 66 proc. spraw dotyczyło próby wyłudzenia odszkodowania z tytułu OC komunikacyjnego, 23 proc. odnosiło się do ubezpieczenia Autocasco (AC), natomiast niemal 2 proc. dotyczyło ubezpieczenia NNW

– Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że głównymi poszkodowanymi przez przestępców ubezpieczeniowych są klienci zakładów ubezpieczeń. To bowiem ze składek płaconych przez klientów wypłacane są odszkodowania i świadczenia. Tak działa każdy system ubezpieczeniowy. Zjawisko przestępczości ubezpieczeniowej i społeczne przyzwolenie na nią, wprost przekłada się na ceny ubezpieczeń – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

W przypadku ubezpieczeń autocasco średnie wyłudzenie sięga kwoty 18 tys. zł. Oznacza to, biorąc pod uwagę średnią rynkową cenę AC, że jedno przestępstwo kosztuje tyle, ile roczna składka aż 17 uczciwych kierowców. Z kolei w przypadku OC komunikacyjnego, średnie wyłudzenie sięga 11 tys. zł, co oznacza równowartość rocznych składek za OC, płaconych aż przez 25 kierowców.

Analiza danych na temat wykrywalności przestępstw jednoznacznie pokazuje, że rośnie skuteczność zakładów ubezpieczeń w wykrywaniu prób wyłudzeń odszkodowań i świadczeń. Szczególnie widoczny jest wzrost na rynku ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń dla korporacji. Niestety mamy do czynienia z coraz większą profesjonalizacją przestępców i udziałem w tym procederze zorganizowanych grup przestępczych – uważa Jan Grzegorz Prądzyński.