29,6 mld zł dla poszkodowanych #dziękiubezpieczeniom

Po III kwartałach 2017 r., polscy ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 29,6 mld zł odszkodowań i świadczeń. To o 9 proc. więcej niż rok wcześniej, #dziękiubezpieczeniom.

Najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń po III kw. 2017 r.:

 • 67 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne m.in. poprzez krajowe obligacje skarbowe oraz inne papiery o stałej kwocie dochodu
 • 17,1 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki zainwestowane długoterminowo w akcje i inne papiery o zmiennej kwocie dochodu
 • 876 mln zł podatku dochodowego do budżetu państwa #dziękiubezpieczeniom
 • 46 mld zł zebranych składek, o 12,7 proc. więcej niż rok wcześniej

Rynek komunikacyjny

Najważniejsze liczby:

 • Więcej wypłaconych odszkodowań i świadczeń z OC komunikacyjnego: 6,3 mld zł, o 8,3 proc. więcej niż rok wcześniej
 • Więcej wypłaconych odszkodowań z autocasco: 3,3 mld zł, o 6,7 proc. więcej niż rok wcześniej

– Połowa zakładów ubezpieczeń nadal ma ujemny wynik na OC ppm. Sumarycznie rynek jest rentowny, co jest efektem zeszłorocznych podwyżek cen. To, jak wyglądać będzie dalsza polityka zakładów w kwestii OC, zależy od wartości wypłat dla poszkodowanych w przyszłości i wartości rezerw finansowych, koniecznych do zawiązania na ten cel – mówi J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Rynek majątkowy (Dział II bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

Najważniejsze liczby:

 • Wzrost odszkodowań za skutki żywiołów aż o 24,4 proc., do 1,2 mld zł. To efekt wypłat odszkodowań dla ofiar żywiołów z pierwszej połowy tego roku

– Skutki tegorocznych nawałnic przynajmniej częściowo mogą być niwelowane dzięki odszkodowaniom wypłacanym przez ubezpieczycieli. Zgodnie z danymi PIU, w Polsce ubezpieczonych jest około 60 proc. mieszkań i domów – wyjaśnia Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Rynek życiowy

Najważniejsze liczby:

 • Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 15 mld zł (wzrost o 11,7  proc.)
 • Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 18,3 mld zł (wzrost o 2,7 proc.)

– Wzrost składki w ubezpieczeniach na życie to efekt przede wszystkim sprzedaży polis o charakterze inwestycyjnym i oszczędnościowym – mówi J. Grzegorz Prądzyński.

Wyniki finansowe ubezpieczycieli

 • Zysk netto ubezpieczycieli życiowych po III kw. 2017 r. wyniósł 1,8 mld zł
 • Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli III kw. 2017 r. z zyskiem netto prawie 3 mld zł (z czego blisko połowa stanowi dywidendę z PZU Życie SA do PZU SA, ujętą już w zeszłorocznym zysku netto ubezpieczycieli życiowych)

Należny od polskich ubezpieczycieli podatek dochodowy za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wyniósł 876 mln zł, a podatek od aktywów – ok. 450 mln zł.

Tabela z wynikami